Kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus aina
alkukartoituksesta käyttöönottoon – olemme tukenasi läpi hankkeen.

Toimistojen sisustussuunnittelu
Työtilat
Asiakastilojen suunnittelu ja konseptointi
Asiakastilat
Kiinteistökehitys
Kiinteistöt
Näyttelysuunnittelu museoille.
Näyttely
Ravintolatilojen kehittäminen, konseptointi ja suunnittelu
Ravintola
Terveydenhuollon tilojen suunnittelu ja konseptointi
Terveys
Asumisen sisustussuunnittelu kotisisustaja sisustussuunnittelija
Asuminen

Palvelut

Tila- ja sisustussuunnittelu

Ydinosaamisalueemme on sisustus- ja tilasuunnittelu. Mikään projekti ei ole meille liian suuri tai pieni. Kaikki lähtee toiveista ja tarpeista, joita sinun ei tarvitse osata määritellä – me autamme siinä. Jokainen suunnittelemamme tila on yksilöllinen, sinua varten luotu palvelukokonaisuus.

Palvelumuotoilu

Jokainen suunnittelutyömme alkaa tarvekartoituksella. Mitä käyttäjäystävällisempää lopputulosta tavoitellaan, sitä tärkeämpi ensimmäinen vaihe on. Pyrimme ymmärtämään käyttäjää haastatteluilla, kyselyillä, työpajoissa, tarkkailemalla ja tutkimalla.

Konseptisuunnittelu

Tarvekartoitukseen perustuvat räätälöidyt, brändin mukaiset visuaaliset ja toiminnalliset ideat ovat arvokkainta osaamistamme, jossa paljastamme vahvuutemme ihmisläheisinä liiketalouden osaajina. Tarvittaessa konsepti monistuu käsikirjaksi eri toimipisteisiisi.

Opastesuunnittelu

Tilasuunnittelun ohella tilaviestintä on tärkeä osa kokonaisuutta. Opasteet ja muut graafiset elementit ovat tärkeä osa tilojen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta. Muut tiloihin ja viestintään liittyvät graafiset materiaalit, kuten asuntoesitteet onnistuvat.

Projektinhallinta

Halutessasi voit jättää huoleksemme materiaalien ja kalusteiden kilpailuttamisen, tilaukset, budjetoinnin, projektin aikataulutuksen ja työmaan valvonnan. Pidämme sinut ajan tasalla, mutta pystyt keskittymään omaan ydinosaamiseesi, kun projekti etenee sujuvasti.

Näyttelysuunnittelu

Näyttelysuunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteiden ja tarpeiden kartoituksella ja näyttelyn sisältöön perehtymisellä. Luomme tavoitteisiinne istuvan suunnitelman, joka tukee näyttelyn sisältöä. Suunnitteluprosessi etenee vaiheittain kohti lopullista, tarkkaa suunnitelmaa näyttelyn rakentamista varten.

PROJEKTIN VAIHEET

Vaiheistettu prosessi varmistaa tarpeita vastaavan lopputuloksen ja sujuvan projektin

Vaiheet ja niiden laajuus räätälöidään tarpeidenne mukaan, kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suunnitteluprosessimme etenee vaiheittain ja se mukailee tyypillistä rakennushankkeen etenemistä. Palvelumme jakautuu kolmeen päävaiheeseen.

 Ennen varsinaista suunnittelua
 Suunnittelun aikana
 Suunnittelun jälkeen

1. Tilanteen kartoitus

Tärkein vaihe on selvittää suunnittelun lähtökohdat. Tutustumme projektitiimiinne,
kohteeseen ja kartoitamme toiveet ja tarpeet projektille.

Saat nimetyn yhteyshenkilön projektille sekä tarpeidesi mukaan valitun asiantuntijatiimin.

2. Käyttäjien kuuntelu ja osallistaminen

Tilojen kehittämisen tärkein vaihe on käyttäjien kuuntelu ja osallistaminen. Näin varmistamme, että ratkaisut tukevat
tilojen todellisia tarpeita.

Parhaimmillaan käyttäjät osallistetaan tilojen suunnitteluun harkitusti ja järkevästi, parhaimman lopputuloksen
aikaansaamiseksi. Osallistaminen sisällytetään prosessin eri vaiheisiin.

Saat vahvistuksen henkilöstön ja asiakaskuntasi tarpeista päätöksenteon tueksi.

3. Toimintasuunnitelma

Kartoituksen jälkeen teemme analyysin kartoituksen tuloksista ja luomme fyysisiä tiloja
sekä niiden suunnittelua ohjaavan toimintasuunnitelman.

Saat kootun ja jäsennetyn toimintasuunnitelman toimitilastrategian pohjaksi.

4. Visuaalinen ja toiminnallinen konsepti

Ensimmäisessä luonnosvaiheessa luomme käsityksen tilojen toiminnallisuudesta sekä
visuaalisesta ilmeestä tavoitteisiinne ja tarpeisiinne perustuen. Varmistamme olevamme
samalla sivulla kanssanne ja kuulemme palautetta sekä osallistamme käyttäjiä
suunnitteluun. Aloitamme budjetin luomisen.

Saat käsityksen tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisesta ilmeestä.

5. Ehdotus lopputuloksesta

Tarkennamme visiota ja viemme sen konkreettisemmalle tasolle. Luomme
kokonaisvaltaisen ehdotuksen varsinaisesta lopputuloksesta. Käyttäjien osallistaminen
jatkuu ja budjetti tarkentuu.

Saat ehdotuksen toiminnallisista ratkaisuista, kalusteista ja materiaaleista.

6. Valmis suunnitelma

Hiomme ehdotuksen valmiiksi suunnitelmaksi laskentaa ja hankintaa varten. Yhteensovitamme
muiden suunnittelualojen suunnitelmat osaksi sisustussuunnitelmaa. Osallistaminen jatkuu
ja budjetti tarkentuu.

Saat dokumentit sisustussuunnitelman toteutuksen ja tuotteiden kilpailutukseen.

7. Kilpailutukset ja hankinnat

Autamme tarvittaessa suunnitelman mukaisten töiden ja materiaalien kilpailutuksessa.
Teemme tarjouspyynnöt, vertailemme ja autamme hankinnassa. Teemme täsmällisen
budjetin, autamme aikataulutuksessa sekä organisoinnissa.

Saat omaa aikaasi säästävän ja ammattitaitoisen kilpailutuksen.

8. Toteutuksen suunnittelu

Tarvittaessa tarkennamme suunnitelmaa toteutukseen hankintojen perusteella
viimeistellyn ja yksityiskohtaisen toteutuksen varmistamiseksi. Teemme tarkat
työpiirustukset toteutukseen.

Saat tarkat suunnitelmat sujuvaan toteutukseen.

9. Työmaan seuranta

Asiantuntijamme valvovat työmaan etenemistä suunnitelmien mukaan ja autamme
rakentajia sekä asentajia. Raportoimme läpinäkyvästi ja pidämme sinut työmaan tasalla.

Saat luottamuksen töiden etenemiseen sovitun mukaisesti.

10. Käyttöönotto ja seuranta

Autamme tilojen käyttöönotossa ja pintojen oikeanlaisessa huollossa. Teemme
taloudellisen yhteenvedon ja raportin projektista sekä kuuntelemme herkällä korvalla
palautetta. Seuraamme räätälöidysti tilojen käyttöä ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Saat sovitun mukaiset seurantatulokset päätöksenteon tueksi.

11. Tuki muutoksille

Tilat elävät käyttäjän mukaan ja autamme myös tulevaisuudessa suunniteltujen tilojen
tarvittavissa muutoksissa. Tunnemme tilanne kuin omamme ja se mahdollistaa nopeat ja
kustannustehokkaat muutokset.

Saat aina tutun asiantuntijan tukemaan muutostarpeiden määrittelyssä ja muutoksissa.

ASIAKKAAKSEMME

Kuinka tulet asiakkaaksemme

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko?
Olemme valmiina auttamaan

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Tietosuojaseloste

MEISTÄ

Haluamme nähdä asiakkaamme sisimpään.
Haluamme sisäistää kokonaisvaltaisesti asiakkaamme tavoitteet,
tarpeet ja toiveet, joihin vastaamme suunnittelemalla suoraan sisimmästämme.
Näin luomme tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin. Pyydä asiantuntijamme apuun!

TIIMI

Asiantuntijamme apunasi

Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toistemme osaamista ja opimme toistemme vahvuuksista. 

Hanna-Marie Naukkarinen

Sisustusarkkitehti SIO, SI, palvelumuotoilija, perustajaosakas, toimitusjohtaja
040 551 3587
hanna-marie@inner.fi

Hanna-Marie on innostuva visionääri, joka paneutuu ja syventyy suunnitteluun hurjalla intohimolla. Hanna-Mariella on hallussaan kokonaispaletti, projektinjohtaminen ja tekninen toteutus. Näiden lisäksi Hanna-Mariella on valtavasti kokemusta laajojen tilahankkeiden läpiviennistä.

Anna Autio

Sisustusarkkitehti, SIO, osakas
044 340 7474
anna.autio@inner.fi

Anna on luova visualisti ja idealinko. Järkevät ratkaisut ja visuaalisesti vaikuttavat kokonaisuudet ovat Annan erikoisosaamista. Annan johdolla visuaalinen kokonaissuunnittelu etenee jouhevasti ja järkevästi.

Elina Rantasaari näyttelyarkkitehti näyttelysuunnittelija museon suunnittelu

Elina Rantasaari

Näyttelyarkkitehti, sisustusarkkitehti, rakennuskonservaattori
044 093 8331
elina.rantasaari@inner.fi

Kokenut näyttelysuunnittelija ja museoalan moniosaaja, jolla on vahva visio ja ymmärrystä tilasta. Luova ongelmanratkaisija, jonka suunnittelutyötä ohjaavat saavutettavuuden ja kestävän kehityksen periaatteet, visuaalisten ja toiminnallisten arvojen lisäksi.

Niko Huttunen

Arkkitehti, suunnittelija
050 345 6700
niko.huttunen@inner.fi

Niko on kovan luokan ammattilainen ja fasilitaattori, teknisten pulmien ratkaisija. Visualisointi ja mallintaminen sekä tehokkaat ja kekseliäät ratkaisuideat tekniseen toteutukseen ovat Nikon parasta antia.

Anniina Kinnunen

Talousjohtaja
040 839 0736
anniina.kinnunen@inner.fi

Anniina on laskentatoimen asiantuntija. Hän toimii johdon päätöksenteon tukena, hoitaa laskutuksen sekä sisäisesti numerot jiiriin. Anniina auttaa meitä osa-aikaisesti yliopisto-opetuksen ja tutkimustyön ohessa.

Nanna Pajula

VANHEMPAINVAPAALLA Toimistokoordinaattori
050 552 0090
nanna.pajula@inner.fi

Nanna luovii sujuvasti toimistokoordinaattorin ja myynnin välissä ja hoitaa meillä numerot kuntoon. Nannan räiskyvä ja iloinen persoona on piristävä lisä tiimissämme. Hänelle on luontevaa kohdata ihmisiä ja juttua riittää.

MERKITYKSEMME

Edistämme ihmisten hyvinvointia sekä työskentelemme laadukkaamman ja kestävemmän rakennetun ympäristön puolesta.

Intohimonamme on hyvinvointi. Uskomme laadukkaiden, hyvin suunniteltujen tilojen pitkäikäisyyteen ja positiivisiin vaikutuksiin ihmisten hyvinvoinnissa.

TAHTOTILAMME

Tavoittelemme kumppanuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisessä.

Kaikkea toimintaamme ohjaa perimmäinen ajatus siitä, että haluamme auttaa organisaatioita ja yhteisöjä suunnittelemalla tiloja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

TARINA

INNER on tamperelainen, nuori ja joustava sisustusarkkitehtitoimisto


Toimimme ympäri Suomen ja olemme toteuttaneet projekteja myös Eurooppaan. Tarinamme on alkanut jo kauan ennen yrityksen perustamista yhteisistä tavoitteista ja näkemyksestä.

Osakkaamme ovat tutustuneet toisiinsa luovien alojen kollektiivissa Tampereella. Toistensa projekteissa apuna olemalla työtavat ja ajatukset kohtasivat. Yhdessä työskentelyn lomassa kummankin suunnittelijan vahvuudet täydentyivät. Hanna-Marie ja Anna suunnittelivat ensimmäisen laajan suunnittelukokonaisuuden yhdessä vuonna 2017, jolloin yhdessä tekemisen edut ja mahdollisuudet kasvuun konkretisoituivat. Innostus ja intohimo hyvinvoinnin edistämisestä tilasunnittelun keinoin uskottavamman kokoonpanon avulla oli ensi kerran esillä.

Annan jäätyä vanhempainvapaalle Hanna-Marien liiketoiminta kasvoi ja yhtiömuoto muuttui osakeyhtiöksi. Työntekijöistä huolimatta työn tekeminen tuntui yksinäiseltä ja projektien läpivieminen ei ollut niin jouhevaa kuin ennen. Myös Anna koki, että töihin paluu olisi hyvä aika tehdä isompia muutoksia ja lounaspalaveri muuttui päätökseksi aloittaa yhteisen yrityksen, INNERin kehittäminen. 

Suhtaudumme jokaiseen projektiimme intohimolla ja pyrimme tarjoamaan kokonaisvaltaisen kumppanuuden tilaprojekteihin. Uskomme tekemiseemme ja meille INNER on matkansa alussa. Haluamme sinut matkaamme mukaan, kohti kestävämpää ja laadukkaampaa rakennettua ympäristöä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

INNER =

Sisätilat, sisäinen intohimo, sisätilojen kautta hyvinvointiin vaikuttaminen, ihmisten olemiseen ja ilmapiiriin vaikuttaminen, asiakkaan sisäisiin tarpeisiin ja toimintamalleihin vastaaminen, pyrkimys sekä kehittämiseen, että kehittymiseen henkilöstön ja yrityksen sisältä.

Suunnittelua sisimmästä.

ARVOMME

Ihmislähtöisyys

Keskitymme kaikessa suunnittelussa tilan loppukäyttäjään, ihmiseen – yrityksen tai organisaation työntekijään, asiakkaaseen, kävijään.

Haluamme luoda tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin. Sen saavuttamiseksi meille on tärkeää ymmärtää asiakkaamme sisin – tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Siten voimme suunnitella tarkoituksenmukaista, merkityksellistä ja hyvinvointia tuottavaa tilaa, sisimmästämme.

Suunnittelemme tiloja niiden käyttäjille – ihmisille. Uskomme, että hyvin suunnitellut tilat lisäävät tilojen käyttäjien hyvinvointia. Meille on tärkeää ymmärtää sekä tilankäyttäjää että tilan tarkoitusta.

Kunnioitus

Kunnioitamme tilankäyttäjiä ja asiakkaan arvomaailmaa, toimintamalleja ja tavoitteita. Asiakassuhteissa tavoittelemme keskinäistä kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiriä.

Meille on tärkeää ymmärtää myös tilan sisin. Havainnoimalla, tutkimalla ja aistimalla pyrimme luomaan käsityksen tilan olemuksesta ja sen olennaisimmista elementeistä. Suunnittelutyömme lähtökohtia on kestävä suunnittelu sekä harkittu ja tarkoituksenmukainen olemassa olevien elementtien säilyttäminen. Katsomme tiloja trendien yli ja kunnioitamme rakennettua ympäristöä.

Kunnioitamme toisiamme suunnittelijoina ja ammattilaisina. Kuuntelemme mielellämme yhteistyökumppaneiden ja muiden suunnittelijoiden näkemyksiä ja arvostamme keskustelevaa yhteistyön tapaa.

Yhteistyö

Asiakkaamme projektin onnistumisessa sujuva kommunikaatio on yksi peruselementeistä. Innerillä se tarkoittaa tiivistä kanssakäymistä ja ajantasaista tiedonkulkua koko prosessin läpi, kaikkien osapuolten välillä.

Olemme asiakkaamme puolestapuhuja – huolehdimme sujuvasta ja kustannustehokkaasta prosessista yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden ja tekijöiden kesken, oppien ja laajentaen samalla omaa osaamistaamme. Asiantuntijamme ovat suunnittelijoiden, tilaajan sekä loppukäyttäjän välinen tulkki.

Inner on saanut alkunsa halusta tehdä yhteistyössä laadukkaampaa ja kestävämpää suunnittelua ja rakennettua ympäristöä. Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toistemme osaamista ja opimme toistemme vahvuuksista.

Kokonaisvaltaisuus

Asiantuntijamme ajattelevat tiloja kokonaisvaltaisesti. Kun tasa-arvoiset elementit – kestävyys, toiminnallisuus, visuaalisuus ja resurssit on huomioitu, syntyy parasta muotoilua.

Haluamme ymmärtää kokonaisuudet, tilanteen ja tavoitteet. Kuljemme projektissa kokonaisvaltaisuuden kautta ytimeen, kohti detaljeja. Kun hanke on sisäistetty kokonaisvaltaisesti ja sen elementit ovat tasapainossa, resurssit huomioiden, saavutetaan hallittu ja budjetinkestävä lopputulos.

Yksi tärkeimmistä suunnittelua ohjaavista tekijöistä on hyvinvointi. Tilasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko?
Olemme valmiina auttamaan

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Tietosuojaseloste
Scroll to Top