PALVELUT

Palvelukokonaisuus tarvekartoituksesta suunnitteluun ja projektinhallintaan

Me tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden aina
alkukartoituksesta käyttöönottoon ja olemme tukenasi läpi hankkeen.

Toimistojen sisustussuunnittelu.
Asiakastilojen suunnittelu ja konseptointi.
Kiinteistökehitys.
Näyttelysuunnittelu museoille.
Asumisen sisustussuunnittelu.

PALVELUMME

Tila- ja sisustussuunnittelu

Ydinosaamisalueemme on sisustus- ja tilasuunnittelu. Mikään projekti ei ole meille liian suuri tai pieni. Kaikki lähtee toiveista ja tarpeista, joita sinun ei tarvitse osata määritellä – me autamme siinä. Jokainen suunnittelemamme tila on yksilöllinen, sinua varten luotu.

Palvelumuotoilu

Jokainen suunnittelutyömme alkaa tarvekartoituksella. Mitä käyttäjäystävällisempää lopputulosta tavoitellaan, sitä tärkeämpi ensimmäinen vaihe on. Pyrimme ymmärtämään käyttäjää haastatteluilla, kyselyillä, työpajoissa, tarkkailemalla ja tutkimalla.

Konseptisuunnittelu

Tarvekartoitukseen perustuvat räätälöidyt, brändin mukaiset visuaaliset ja toiminnalliset ideat ovat arvokkainta osaamistamme, jossa paljastamme vahvuutemme ihmisläheisinä liiketalouden osaajina. Tarvittaessa konsepti monistuu käsikirjaksi eri toimipisteisiisi.

Opastesuunnittelu

Tilasuunnittelun ohella tilaviestintä on tärkeä osa kokonaisuutta. Opasteet ja muut graafiset elementit ovat tärkeä osa tilojen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta. Muut tiloihin ja viestintään liittyvät graafiset materiaalit, kuten asuntoesitteet onnistuvat.

Projektinhallinta

Halutessasi voit jättää huoleksemme materiaalien ja kalusteiden kilpailuttamisen, tilaukset, budjetoinnin, projektin aikataulutuksen ja työmaan valvonnan. Pidämme sinut ajan tasalla, mutta pystyt keskittymään omaan ydinosaamiseesi, kun projekti etenee sujuvasti.

Näyttelysuunnittelu

Näyttelysuunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteiden ja tarpeiden kartoituksella ja näyttelyn sisältöön perehtymisellä. Luomme tavoitteisiinne istuvan suunnitelman, joka tukee näyttelyn sisältöä. Suunnitteluprosessi etenee vaiheittain kohti lopullista, tarkkaa suunnitelmaa näyttelyn rakentamista varten.

PROJEKTIN VAIHEET

Vaiheistettu prosessi varmistaa tarpeita vastaavan lopputuloksen ja sujuvan projektin

Vaiheet ja niiden laajuus räätälöidään tarpeidenne mukaan, kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suunnitteluprosessimme etenee vaiheittain ja se mukailee tyypillistä rakennushankkeen etenemistä. Palvelumme jakautuu kolmeen päävaiheeseen.

 Ennen varsinaista suunnittelua
 Suunnittelun aikana
 Suunnittelun jälkeen

1. Tilanteen kartoitus

Tärkein vaihe on selvittää suunnittelun lähtökohdat. Tutustumme projektitiimiinne,
kohteeseen ja kartoitamme toiveet ja tarpeet projektille.

Saat nimetyn yhteyshenkilön projektille sekä tarpeidesi mukaan valitun asiantuntijatiimin.

2. Käyttäjien kuuntelu ja osallistaminen

Tilojen kehittämisen tärkein vaihe on käyttäjien kuuntelu ja osallistaminen. Näin varmistamme, että ratkaisut tukevat tilojen todellisia tarpeita.

Parhaimmillaan käyttäjät osallistetaan tilojen suunnitteluun harkitusti ja järkevästi, parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Osallistaminen sisällytetään prosessin eri vaiheisiin.

Saat vahvistuksen henkilöstön ja asiakaskuntasi tarpeista päätöksenteon tueksi.

3. Toimintasuunnitelma

Kartoituksen jälkeen teemme analyysin kartoituksen tuloksista ja luomme fyysisiä tiloja
sekä niiden suunnittelua ohjaavan toimintasuunnitelman.

Saat kootun ja jäsennetyn toimintasuunnitelman toimitilastrategian pohjaksi.

4. Visuaalinen ja toiminnallinen konsepti (konseptisuunnitelma)

Ensimmäisessä luonnosvaiheessa luomme käsityksen tilojen toiminnallisuudesta sekä
visuaalisesta ilmeestä tavoitteisiinne ja tarpeisiinne perustuen. Varmistamme olevamme
samalla sivulla kanssanne ja kuulemme palautetta sekä osallistamme käyttäjiä
suunnitteluun. Aloitamme budjetin luomisen.

Saat käsityksen tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisesta ilmeestä.

5. Ehdotus lopputuloksesta (ehdotussuunnitelma)

Tarkennamme visiota ja viemme sen konkreettisemmalle tasolle. Luomme
kokonaisvaltaisen ehdotuksen varsinaisesta lopputuloksesta. Käyttäjien osallistaminen
jatkuu ja budjetti tarkentuu.

Saat ehdotuksen toiminnallisista ratkaisuista, kalusteista ja materiaaleista.

6. Valmis suunnitelma (yleissuunnitelma)

Hiomme ehdotuksen valmiiksi suunnitelmaksi laskentaa ja hankintaa varten. Yhteensovitamme
muiden suunnittelualojen suunnitelmat osaksi sisustussuunnitelmaa. Osallistaminen jatkuu
ja budjetti tarkentuu.

Saat dokumentit sisustussuunnitelman toteutuksen ja tuotteiden kilpailutukseen.

7. Kilpailutukset ja hankinnat

Autamme tarvittaessa suunnitelman mukaisten töiden ja materiaalien kilpailutuksessa.
Teemme tarjouspyynnöt, vertailemme ja autamme hankinnassa. Teemme täsmällisen
budjetin, autamme aikataulutuksessa sekä organisoinnissa.

Saat omaa aikaasi säästävän ja ammattitaitoisen kilpailutuksen.

8. Toteutuksen suunnittelu (toteutussuunnitelma)

Tarvittaessa tarkennamme suunnitelmaa toteutukseen hankintojen perusteella
viimeistellyn ja yksityiskohtaisen toteutuksen varmistamiseksi. Teemme tarkat
työpiirustukset toteutukseen.

Saat tarkat suunnitelmat sujuvaan toteutukseen.

9. Työmaan seuranta

Asiantuntijamme valvovat työmaan etenemistä suunnitelmien mukaan ja autamme
rakentajia sekä asentajia. Raportoimme läpinäkyvästi ja pidämme sinut työmaan tasalla.

Saat luottamuksen töiden etenemiseen sovitun mukaisesti.

10. Käyttöönotto ja seuranta

Autamme tilojen käyttöönotossa ja pintojen oikeanlaisessa huollossa. Teemme
taloudellisen yhteenvedon ja raportin projektista sekä kuuntelemme herkällä korvalla
palautetta. Seuraamme räätälöidysti tilojen käyttöä ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Saat sovitun mukaiset seurantatulokset päätöksenteon tueksi.

11. Tuki muutoksille

Tilat elävät käyttäjän mukaan ja autamme myös tulevaisuudessa suunniteltujen tilojen
tarvittavissa muutoksissa. Tunnemme tilanne kuin omamme ja se mahdollistaa nopeat ja
kustannustehokkaat muutokset.

Saat aina tutun asiantuntijan tukemaan muutostarpeiden määrittelyssä ja muutoksissa.

ASIAKKAAKSEMME

Kuinka tulet asiakkaaksemme

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko?
Olemme valmiina auttamaan

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti

Viestisi on lähetetty.
Nyt tapahtui virhe. Tarkista että kaikki kentät ovat oikein täytetty ja kokeile uudestaan.
INNER luottoluokitus
Scroll to Top