TERVEYDENHUOLTO

Vaativien palvelutilojen suunnittelua julkisille terveydenhuollon organisaatioille,
sekä muille tehokkuutta ja visuaalisuutta arvostaville yrityksille.

Tiloilla vaikutetaan toiminnan
tehokkuuteen ja asiakaskokemukseen

Erityisen vaativien terveydenhuollon tilojen suunnittelussa toiminnan tehostaminen ja asiakaskokemukseen panostaminen eivät kulje ristiriidassa. Materiaalivalintojen avulla voidaan vaikuttaa puhdistettavuuteen ja kestävyyteen. Materiaalien ei tarvitse olla ristiriidassa visuaalisen ilmeen kanssa, vaan erilaisilla elementeillä saadaan luotua viihtyisiä kokonaisuuksia. Tilojen viihtyvyydellä vaikutetaan myös potilaiden ja asiakkaiden mielentilaan lisäämällä rauhoittavia elementtejä, esimerkiksi odotus- ja vastaanottotiloissa.

Palvelukonseptia tukevalla tila- ja kalustesijoittelulla vaikutetaan merkittävästi asiakaskokemukseen sekä henkilöstön askeleiden määrään, siis suoraan työntekemisen tehokkuuteen. Asiakaskokemukseen liittyy vahvasti myös saavutettavuus sekä löydettävyys. Opastesuunnittelun avulla henkilökunnan aikaa ei kulu asiakkaiden ohjeistamiseen ja kokemus käynnistä on asiakkaalle miellyttävä. 

Varaa aika ilmaiseen suunnittelutyön kartoitukseen

REFERENSSIT

FIMLAB LABORATORIOT OY

Yritysilme ja palvelukonsepti suunnittelun pohjana

Korkeat hygieniavaatimukset ja kovan kulutuksen käyttö ohjasivat suunnittelua visuaalisesta lopputuloksesta tinkimättä.

OSA-ALUEET

Terveydenhuollon tilojen
suunnittelun erityisosaamista

Terveydenhuollon tilojen suunnittelu vaatii laajaa ymmärrystä tilojen erilaisista toiminnoista sekä sopivien, korkean hygieniatason täyttävien ja kovaa kulutusta kestävien materiaalien käytöstä. Fyysisen esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden huomioiminen on erityisen tärkeää. 

Palvelumuotoilu
Palvelukonseptin kehittäminen
Tilasuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Kalustesuunnittelu
Valaistussuunnittelu
Opastesuunnittelu
Visualisoinnit
Budjetointi
Projektinhallinta
Monistettava tilakäsikirja

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko?
Olemme valmiina auttamaan

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Tietosuojaseloste

MEISTÄ

Haluamme nähdä asiakkaamme sisimpään.
Haluamme sisäistää kokonaisvaltaisesti asiakkaamme tavoitteet,
tarpeet ja toiveet, joihin vastaamme suunnittelemalla suoraan sisimmästämme.
Näin luomme tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin. Pyydä asiantuntijamme apuun!

TIIMI

Asiantuntijamme apunasi

Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toistemme osaamista ja opimme toistemme vahvuuksista. 

Hanna-Marie Naukkarinen

Sisustusarkkitehti SIO, SI, palvelumuotoilija, perustajaosakas, toimitusjohtaja
040 551 3587
hanna-marie@inner.fi

Hanna-Marie on innostuva visionääri, joka paneutuu ja syventyy suunnitteluun hurjalla intohimolla. Hanna-Mariella on hallussaan kokonaispaletti, projektinjohtaminen ja tekninen toteutus. Näiden lisäksi Hanna-Mariella on valtavasti kokemusta laajojen tilahankkeiden läpiviennistä.

Anna Autio

Sisustusarkkitehti, SIO, osakas
044 340 7474
anna.autio@inner.fi

Anna on luova visualisti ja idealinko. Järkevät ratkaisut ja visuaalisesti vaikuttavat kokonaisuudet ovat Annan erikoisosaamista. Annan johdolla visuaalinen kokonaissuunnittelu etenee jouhevasti ja järkevästi.

Elina Rantasaari näyttelyarkkitehti näyttelysuunnittelija museon suunnittelu

Elina Rantasaari

Näyttelyarkkitehti, sisustusarkkitehti, rakennuskonservaattori
044 093 8331
elina.rantasaari@inner.fi

Kokenut näyttelysuunnittelija ja museoalan moniosaaja, jolla on vahva visio ja ymmärrystä tilasta. Luova ongelmanratkaisija, jonka suunnittelutyötä ohjaavat saavutettavuuden ja kestävän kehityksen periaatteet, visuaalisten ja toiminnallisten arvojen lisäksi.

Niko Huttunen

Arkkitehti, suunnittelija
050 345 6700
niko.huttunen@inner.fi

Niko on kovan luokan ammattilainen ja fasilitaattori, teknisten pulmien ratkaisija. Visualisointi ja mallintaminen sekä tehokkaat ja kekseliäät ratkaisuideat tekniseen toteutukseen ovat Nikon parasta antia.

Anniina Kinnunen

Talousjohtaja
040 839 0736
anniina.kinnunen@inner.fi

Anniina on laskentatoimen asiantuntija. Hän toimii johdon päätöksenteon tukena, hoitaa laskutuksen sekä sisäisesti numerot jiiriin. Anniina auttaa meitä osa-aikaisesti yliopisto-opetuksen ja tutkimustyön ohessa.

Nanna Pajula

VANHEMPAINVAPAALLA Toimistokoordinaattori
050 552 0090
nanna.pajula@inner.fi

Nanna luovii sujuvasti toimistokoordinaattorin ja myynnin välissä ja hoitaa meillä numerot kuntoon. Nannan räiskyvä ja iloinen persoona on piristävä lisä tiimissämme. Hänelle on luontevaa kohdata ihmisiä ja juttua riittää.

MERKITYKSEMME

Edistämme ihmisten hyvinvointia sekä työskentelemme laadukkaamman ja kestävemmän rakennetun ympäristön puolesta.

Intohimonamme on hyvinvointi. Uskomme laadukkaiden, hyvin suunniteltujen tilojen pitkäikäisyyteen ja positiivisiin vaikutuksiin ihmisten hyvinvoinnissa.

TAHTOTILAMME

Tavoittelemme kumppanuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisessä.

Kaikkea toimintaamme ohjaa perimmäinen ajatus siitä, että haluamme auttaa organisaatioita ja yhteisöjä suunnittelemalla tiloja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

TARINA

INNER on tamperelainen, nuori ja joustava sisustusarkkitehtitoimisto


Toimimme ympäri Suomen ja olemme toteuttaneet projekteja myös Eurooppaan. Tarinamme on alkanut jo kauan ennen yrityksen perustamista yhteisistä tavoitteista ja näkemyksestä.

Osakkaamme ovat tutustuneet toisiinsa luovien alojen kollektiivissa Tampereella. Toistensa projekteissa apuna olemalla työtavat ja ajatukset kohtasivat. Yhdessä työskentelyn lomassa kummankin suunnittelijan vahvuudet täydentyivät. Hanna-Marie ja Anna suunnittelivat ensimmäisen laajan suunnittelukokonaisuuden yhdessä vuonna 2017, jolloin yhdessä tekemisen edut ja mahdollisuudet kasvuun konkretisoituivat. Innostus ja intohimo hyvinvoinnin edistämisestä tilasunnittelun keinoin uskottavamman kokoonpanon avulla oli ensi kerran esillä.

Annan jäätyä vanhempainvapaalle Hanna-Marien liiketoiminta kasvoi ja yhtiömuoto muuttui osakeyhtiöksi. Työntekijöistä huolimatta työn tekeminen tuntui yksinäiseltä ja projektien läpivieminen ei ollut niin jouhevaa kuin ennen. Myös Anna koki, että töihin paluu olisi hyvä aika tehdä isompia muutoksia ja lounaspalaveri muuttui päätökseksi aloittaa yhteisen yrityksen, INNERin kehittäminen. 

Suhtaudumme jokaiseen projektiimme intohimolla ja pyrimme tarjoamaan kokonaisvaltaisen kumppanuuden tilaprojekteihin. Uskomme tekemiseemme ja meille INNER on matkansa alussa. Haluamme sinut matkaamme mukaan, kohti kestävämpää ja laadukkaampaa rakennettua ympäristöä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

INNER =

Sisätilat, sisäinen intohimo, sisätilojen kautta hyvinvointiin vaikuttaminen, ihmisten olemiseen ja ilmapiiriin vaikuttaminen, asiakkaan sisäisiin tarpeisiin ja toimintamalleihin vastaaminen, pyrkimys sekä kehittämiseen, että kehittymiseen henkilöstön ja yrityksen sisältä.

Suunnittelua sisimmästä.

ARVOMME

Ihmislähtöisyys

Keskitymme kaikessa suunnittelussa tilan loppukäyttäjään, ihmiseen – yrityksen tai organisaation työntekijään, asiakkaaseen, kävijään.

Haluamme luoda tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin. Sen saavuttamiseksi meille on tärkeää ymmärtää asiakkaamme sisin – tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Siten voimme suunnitella tarkoituksenmukaista, merkityksellistä ja hyvinvointia tuottavaa tilaa, sisimmästämme.

Suunnittelemme tiloja niiden käyttäjille – ihmisille. Uskomme, että hyvin suunnitellut tilat lisäävät tilojen käyttäjien hyvinvointia. Meille on tärkeää ymmärtää sekä tilankäyttäjää että tilan tarkoitusta.

Kunnioitus

Kunnioitamme tilankäyttäjiä ja asiakkaan arvomaailmaa, toimintamalleja ja tavoitteita. Asiakassuhteissa tavoittelemme keskinäistä kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiriä.

Meille on tärkeää ymmärtää myös tilan sisin. Havainnoimalla, tutkimalla ja aistimalla pyrimme luomaan käsityksen tilan olemuksesta ja sen olennaisimmista elementeistä. Suunnittelutyömme lähtökohtia on kestävä suunnittelu sekä harkittu ja tarkoituksenmukainen olemassa olevien elementtien säilyttäminen. Katsomme tiloja trendien yli ja kunnioitamme rakennettua ympäristöä.

Kunnioitamme toisiamme suunnittelijoina ja ammattilaisina. Kuuntelemme mielellämme yhteistyökumppaneiden ja muiden suunnittelijoiden näkemyksiä ja arvostamme keskustelevaa yhteistyön tapaa.

Yhteistyö

Asiakkaamme projektin onnistumisessa sujuva kommunikaatio on yksi peruselementeistä. Innerillä se tarkoittaa tiivistä kanssakäymistä ja ajantasaista tiedonkulkua koko prosessin läpi, kaikkien osapuolten välillä.

Olemme asiakkaamme puolestapuhuja – huolehdimme sujuvasta ja kustannustehokkaasta prosessista yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden ja tekijöiden kesken, oppien ja laajentaen samalla omaa osaamistaamme. Asiantuntijamme ovat suunnittelijoiden, tilaajan sekä loppukäyttäjän välinen tulkki.

Inner on saanut alkunsa halusta tehdä yhteistyössä laadukkaampaa ja kestävämpää suunnittelua ja rakennettua ympäristöä. Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toistemme osaamista ja opimme toistemme vahvuuksista.

Kokonaisvaltaisuus

Asiantuntijamme ajattelevat tiloja kokonaisvaltaisesti. Kun tasa-arvoiset elementit – kestävyys, toiminnallisuus, visuaalisuus ja resurssit on huomioitu, syntyy parasta muotoilua.

Haluamme ymmärtää kokonaisuudet, tilanteen ja tavoitteet. Kuljemme projektissa kokonaisvaltaisuuden kautta ytimeen, kohti detaljeja. Kun hanke on sisäistetty kokonaisvaltaisesti ja sen elementit ovat tasapainossa, resurssit huomioiden, saavutetaan hallittu ja budjetinkestävä lopputulos.

Yksi tärkeimmistä suunnittelua ohjaavista tekijöistä on hyvinvointi. Tilasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko?
Olemme valmiina auttamaan

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Tietosuojaseloste
Scroll to Top