Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yritys & rekisterin ylläpitäjä

Nimi: INNER Sisustusarkkitehdit Oy
Osoite: Aleksis Kiven katu 20 A 2, 33210 Tampere
Y-tunnus: 3000610-4
E-mail: info@inner.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

INNER Sisustusarkkitehdit Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja yritys-, yhdistys- ja julkisen sektorin asiakkaiden yhteyshenkilöistä ja yksityisasiakkaistaan, sekä potentiaalisten asiakkaistaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun vallitsevan lainsäädännön mukaisesti projektin hoitamista, myyntiä ja markkinointia varten.

Kerättyjä tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa yrityksen asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan yrityksen asiakastietorekisteristä.

Tässä selosteessa kerromme sinulle tietojesi käsittelyn perusteista ja tiedotamme sinulle oikeuksistasi omiin tietoihisi liittyen.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot

INNER Sisustusarkkitehdit Oy kerää ja käsittelee asiakkaistaan seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan, palvelun käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, rooli asiakasorganisaatiossa
 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten tilattu palvelu hintatietoineen ja toimitusosoitteineen sekä sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät henkilötiedot (yksityisiltä henkilöiltä)
 • Asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenottoihin liittyvä viestihistoria
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (kuten laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, laskutetut tai laskutettavat työt
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
Tietolähteet

INNER Sisustusarkkitehdit Oy säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

 • Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot
 • Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisten tahojen kautta kuten YTJ:stä, PRH:sta, Suomen Asiakastiedolta, Fonectasta, Intrum:ilta tai muista vastaavista rekistereistä.

Keräämme asiakkaiden tiedot ensisijaisesti asiakkailta itseltään ja tallennamme ne rekisteriin sellaisina kuin asiakas on ne ilmoittanut. Tietoja päivitetään sitä mukaa, kun saamme asiakkailta tiedon muutoksista.

Myös verkkosivustomme kerää henkilötietoja evästeiden avulla. Evästeiden tietosuojasta voit lukea tarkemmin internetsivujemme evästeasetuksista.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa. Jos haluat käyttää jotain alla olevista oikeuksistasi, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteella info@inner.fi. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus pyytää keräämämme henkilötietosi nähtäväksesi ja pyytää meitä oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot.

 • saada tieto henkilötietojen käsittelystä
 • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja / tai virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä näiden tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojen poistamista
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koetaan, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelemme niitä mielestäsi lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi rekisteristä, jos niiden käsittely ei ole mielestäsi tarpeellista asiakassuhteen kannalta. Poistamme tiedot pyyntösi jälkeen mahdollisimman pian, kuitenkin puoli vuosittain.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos rikomme mielestäsi tietosuoja-asetusta tai tietosuojalakia.

Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin. Ota huomioon, että INNER Sisustusarkkitehdit Oy ei koskaan luovuta henkilötietojasi niille tahoille, jotka voisivat käyttää niitä suoramarkkinointiin.

Käsittelyn kesto

Pääsääntöisesti asiakkaiden henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakassopimus ja -suhde on voimassa INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n ja asiakkaan välillä (mukaan lukien potentiaaliset asiakkaat) ja tiedot pyritään pääsääntöisesti poistamaan kohtuullisessa ajassa sopimuksen purkautumisen tai päättymisen jälkeen, kuitenkin puoli vuosittain.

Lainsäädäntö pakottaa meidät kuitenkin säilyttämään osaa tiedoista myös asiakassuhteen purkautumisen jälkeen laskutusta, perintää, kirjanpitoa, tietoliikenteen vikatilanteiden ja viranomaisten tietopyyntöjen selvittelyä varten. Näissä tapauksissa poistamme tiedot aikaisintaan sen jälkeen, kun lakien määräämät velvoitteet ovat päättyneet.

Myynnin ja markkinoinnin osalta säilytämme tietojasi sen aikaa, kun palvelujen markkinointi on ajankohtaista.

Tietojen vastaanottajat

Käytämme joissain toiminnoissamme alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n pyynnöstä ja INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n määrittelemiin tarkoituksiin asiakkaan projektin vaatimalla tasolla. Tietoja, esimerkiksi nimi, puhelinnumero, osoite voidaan luovuttaa tarkkaan valituille alihankkijoille, urakoitsijoille, työmiehille, tavarantoimittajille tai näiden alihankinnassa oleville kuljetuspalveluille, jotta asiakaan tilaama palvelu voidaan toteuttaa sovitulla tavalla. Muita käsittelijöitä ovat INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n käyttämät ohjelmisto- ja pilvipalvelut, sekä laskutuksen alihankkijat.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakkaittemme henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin käyttämiemme palveluiden sisällä siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta ainoastaan sellaisissa palveluissa, jotka takaavat eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojan tason (privacy shield), kun tietoa liikutellaan globaalissa infrastruktuurissa (esimerkiksi Google, Microsoft 365 ja Dropbox, Slack).

Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon

Asiakkaiden henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ja käytetään aina turvallisten tiedonsuojausmenetelmien avulla.

Tiedot on suojattu häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta asianmukaisilla teknisillä sekä organisatorisilla toimilla.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Asiakasrekisteriin on käyttöoikeus vain niillä INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n palveluksessa olevilla tai INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Tiedot sijaitsevat INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu palomuurilla. Työntekijöiden täytyy tunnistautua henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla, vahvalla tai kaksivaiheisella tunnistamisella, jotta he pääsevät käsittelemään tietoja. Sitoutamme kaikki INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n sisäiset käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tiedot sijaitsevat suojattuna Suomessa sekä muissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa. Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Sekä tietoja että varmuuskopioita säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n johdolla on kokonaisvastuu tietosuojan toteutumisesta. Lisäksi edellytämme omilta palveluiden ja järjestelmien toimittajiltamme riittävät vakuudet siitä, että he noudattavat tarvittavia tietosuojakäytäntöjä omalta osaltaan ja pystyvät osoittamaan sen tarvittaessa.

Olemme valmiita esittelemään tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme ja toimittamaan niistä lisätietoja valvontaviranomaisille tarvittaessa. Tietovuodon sattuessa olemme valmiit ilmoittamaan tapauksesta tietosuojavaltuutetulle ja asiakkaille lainsäädännön määräämässä ajassa. Tarkastelemme tietosuojakäytäntöjemme toimivuutta ja kattavuutta jatkuvasti, ja kehitämme sekä teknisiä että organisatorisia käytäntöjä edelleen tarpeen mukaan. INNER Sisustusarkkitehdit Oy on vakuutettu tietosuojavakuutuksella.

Lisää aiheesta

Tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/tietosuoja

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

MEISTÄ

Haluamme nähdä asiakkaamme sisimpään.
Haluamme sisäistää kokonaisvaltaisesti asiakkaamme tavoitteet,
tarpeet ja toiveet, joihin vastaamme suunnittelemalla suoraan sisimmästämme.
Näin luomme tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin. Pyydä asiantuntijamme apuun!

TIIMI

Asiantuntijamme apunasi

Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toistemme osaamista ja opimme toistemme vahvuuksista. 

Hanna-Marie Naukkarinen

Sisustusarkkitehti SIO, SI, palvelumuotoilija, perustajaosakas, toimitusjohtaja
040 551 3587
hanna-marie@inner.fi

Hanna-Marie on innostuva visionääri, joka paneutuu ja syventyy suunnitteluun hurjalla intohimolla. Hanna-Mariella on hallussaan kokonaispaletti, projektinjohtaminen ja tekninen toteutus. Näiden lisäksi Hanna-Mariella on valtavasti kokemusta laajojen tilahankkeiden läpiviennistä.

Anna Autio

Sisustusarkkitehti, SIO, osakas
044 340 7474
anna.autio@inner.fi

Anna on luova visualisti ja idealinko. Järkevät ratkaisut ja visuaalisesti vaikuttavat kokonaisuudet ovat Annan erikoisosaamista. Annan johdolla visuaalinen kokonaissuunnittelu etenee jouhevasti ja järkevästi.

Elina Rantasaari näyttelyarkkitehti näyttelysuunnittelija museon suunnittelu

Elina Rantasaari

Näyttelyarkkitehti, sisustusarkkitehti, rakennuskonservaattori
044 093 8331
elina.rantasaari@inner.fi

Kokenut näyttelysuunnittelija ja museoalan moniosaaja, jolla on vahva visio ja ymmärrystä tilasta. Luova ongelmanratkaisija, jonka suunnittelutyötä ohjaavat saavutettavuuden ja kestävän kehityksen periaatteet, visuaalisten ja toiminnallisten arvojen lisäksi.

Niko Huttunen

Arkkitehti, suunnittelija
050 345 6700
niko.huttunen@inner.fi

Niko on kovan luokan ammattilainen ja fasilitaattori, teknisten pulmien ratkaisija. Visualisointi ja mallintaminen sekä tehokkaat ja kekseliäät ratkaisuideat tekniseen toteutukseen ovat Nikon parasta antia.

Anniina Kinnunen

Talousjohtaja
040 839 0736
anniina.kinnunen@inner.fi

Anniina on laskentatoimen asiantuntija. Hän toimii johdon päätöksenteon tukena, hoitaa laskutuksen sekä sisäisesti numerot jiiriin. Anniina auttaa meitä osa-aikaisesti yliopisto-opetuksen ja tutkimustyön ohessa.

Nanna Pajula

VANHEMPAINVAPAALLA Toimistokoordinaattori
050 552 0090
nanna.pajula@inner.fi

Nanna luovii sujuvasti toimistokoordinaattorin ja myynnin välissä ja hoitaa meillä numerot kuntoon. Nannan räiskyvä ja iloinen persoona on piristävä lisä tiimissämme. Hänelle on luontevaa kohdata ihmisiä ja juttua riittää.

MERKITYKSEMME

Edistämme ihmisten hyvinvointia sekä työskentelemme laadukkaamman ja kestävemmän rakennetun ympäristön puolesta.

Intohimonamme on hyvinvointi. Uskomme laadukkaiden, hyvin suunniteltujen tilojen pitkäikäisyyteen ja positiivisiin vaikutuksiin ihmisten hyvinvoinnissa.

TAHTOTILAMME

Tavoittelemme kumppanuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisessä.

Kaikkea toimintaamme ohjaa perimmäinen ajatus siitä, että haluamme auttaa organisaatioita ja yhteisöjä suunnittelemalla tiloja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

TARINA

INNER on tamperelainen, nuori ja joustava sisustusarkkitehtitoimisto


Toimimme ympäri Suomen ja olemme toteuttaneet projekteja myös Eurooppaan. Tarinamme on alkanut jo kauan ennen yrityksen perustamista yhteisistä tavoitteista ja näkemyksestä.

Osakkaamme ovat tutustuneet toisiinsa luovien alojen kollektiivissa Tampereella. Toistensa projekteissa apuna olemalla työtavat ja ajatukset kohtasivat. Yhdessä työskentelyn lomassa kummankin suunnittelijan vahvuudet täydentyivät. Hanna-Marie ja Anna suunnittelivat ensimmäisen laajan suunnittelukokonaisuuden yhdessä vuonna 2017, jolloin yhdessä tekemisen edut ja mahdollisuudet kasvuun konkretisoituivat. Innostus ja intohimo hyvinvoinnin edistämisestä tilasunnittelun keinoin uskottavamman kokoonpanon avulla oli ensi kerran esillä.

Annan jäätyä vanhempainvapaalle Hanna-Marien liiketoiminta kasvoi ja yhtiömuoto muuttui osakeyhtiöksi. Työntekijöistä huolimatta työn tekeminen tuntui yksinäiseltä ja projektien läpivieminen ei ollut niin jouhevaa kuin ennen. Myös Anna koki, että töihin paluu olisi hyvä aika tehdä isompia muutoksia ja lounaspalaveri muuttui päätökseksi aloittaa yhteisen yrityksen, INNERin kehittäminen. 

Suhtaudumme jokaiseen projektiimme intohimolla ja pyrimme tarjoamaan kokonaisvaltaisen kumppanuuden tilaprojekteihin. Uskomme tekemiseemme ja meille INNER on matkansa alussa. Haluamme sinut matkaamme mukaan, kohti kestävämpää ja laadukkaampaa rakennettua ympäristöä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

INNER =

Sisätilat, sisäinen intohimo, sisätilojen kautta hyvinvointiin vaikuttaminen, ihmisten olemiseen ja ilmapiiriin vaikuttaminen, asiakkaan sisäisiin tarpeisiin ja toimintamalleihin vastaaminen, pyrkimys sekä kehittämiseen, että kehittymiseen henkilöstön ja yrityksen sisältä.

Suunnittelua sisimmästä.

ARVOMME

Ihmislähtöisyys

Keskitymme kaikessa suunnittelussa tilan loppukäyttäjään, ihmiseen – yrityksen tai organisaation työntekijään, asiakkaaseen, kävijään.

Haluamme luoda tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin. Sen saavuttamiseksi meille on tärkeää ymmärtää asiakkaamme sisin – tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Siten voimme suunnitella tarkoituksenmukaista, merkityksellistä ja hyvinvointia tuottavaa tilaa, sisimmästämme.

Suunnittelemme tiloja niiden käyttäjille – ihmisille. Uskomme, että hyvin suunnitellut tilat lisäävät tilojen käyttäjien hyvinvointia. Meille on tärkeää ymmärtää sekä tilankäyttäjää että tilan tarkoitusta.

Kunnioitus

Kunnioitamme tilankäyttäjiä ja asiakkaan arvomaailmaa, toimintamalleja ja tavoitteita. Asiakassuhteissa tavoittelemme keskinäistä kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiriä.

Meille on tärkeää ymmärtää myös tilan sisin. Havainnoimalla, tutkimalla ja aistimalla pyrimme luomaan käsityksen tilan olemuksesta ja sen olennaisimmista elementeistä. Suunnittelutyömme lähtökohtia on kestävä suunnittelu sekä harkittu ja tarkoituksenmukainen olemassa olevien elementtien säilyttäminen. Katsomme tiloja trendien yli ja kunnioitamme rakennettua ympäristöä.

Kunnioitamme toisiamme suunnittelijoina ja ammattilaisina. Kuuntelemme mielellämme yhteistyökumppaneiden ja muiden suunnittelijoiden näkemyksiä ja arvostamme keskustelevaa yhteistyön tapaa.

Yhteistyö

Asiakkaamme projektin onnistumisessa sujuva kommunikaatio on yksi peruselementeistä. Innerillä se tarkoittaa tiivistä kanssakäymistä ja ajantasaista tiedonkulkua koko prosessin läpi, kaikkien osapuolten välillä.

Olemme asiakkaamme puolestapuhuja – huolehdimme sujuvasta ja kustannustehokkaasta prosessista yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden ja tekijöiden kesken, oppien ja laajentaen samalla omaa osaamistaamme. Asiantuntijamme ovat suunnittelijoiden, tilaajan sekä loppukäyttäjän välinen tulkki.

Inner on saanut alkunsa halusta tehdä yhteistyössä laadukkaampaa ja kestävämpää suunnittelua ja rakennettua ympäristöä. Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toistemme osaamista ja opimme toistemme vahvuuksista.

Kokonaisvaltaisuus

Asiantuntijamme ajattelevat tiloja kokonaisvaltaisesti. Kun tasa-arvoiset elementit – kestävyys, toiminnallisuus, visuaalisuus ja resurssit on huomioitu, syntyy parasta muotoilua.

Haluamme ymmärtää kokonaisuudet, tilanteen ja tavoitteet. Kuljemme projektissa kokonaisvaltaisuuden kautta ytimeen, kohti detaljeja. Kun hanke on sisäistetty kokonaisvaltaisesti ja sen elementit ovat tasapainossa, resurssit huomioiden, saavutetaan hallittu ja budjetinkestävä lopputulos.

Yksi tärkeimmistä suunnittelua ohjaavista tekijöistä on hyvinvointi. Tilasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko?
Olemme valmiina auttamaan

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Tietosuojaseloste
Scroll to Top