GRANLUND TAMPERE OY

Työtilat vastaamaan uutta modernia työntekemisen tapaa

Tiedot:

Koko: 720 m2
Valmistunut: 03/2019
Asiakas: Granlund tampere Oy
Sijainti: Tampere

Palvelu:

INNER Embrace -suunnittelu
Työympäristön kehittäminen
Konseptisuunnittelu
Tilasuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Brändi-ilmeen sovittaminen
Apu kilpailutukseen ja hankintaan

Toimiston sisustussuunnittelu rekrytoinnin ja työntekijöiden näkökulmasta

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlund Tampere Oy:n työtilojen kehittämisprojektin ensimmäisessä vaiheessa laajennettiin ja saneerattiin ensimmäisen kerroksen toimistotilat yksittäisistä työhuoneista paremmin työskentelyä tukevaksi monitilatoimistoksi alkuvuodesta 2019. Pandemian aikana uusittiin työskentelytilojen toinen kerros ja ylimmän kerroksen remontti valmistui vuoden 2023 aikana.

Tavoitteena vaiheistetussa tilaprojektissa oli uudistaa työtilat vastaamaan ja tukemaan uusia moderneja työntekemisen tapoja sekä lisätä asiantuntijatyön tehokkuutta uusilla tilaratkaisuilla. Tilojen avulla haluttiin panostaa henkilöstöön luomalla mielyttävämmät ja viihtyisämmät työtilat.

Vanhaan kiinteistöön toteutetun tilasuunnitelman avulla luotiin granlundilaisille eri kokoisia tiimi- ja ryhmätyötiloja, yksilötyöskentelyyn sopivia rauhallisia työpisteitä, etätapaamisiin ja puheluihin suunnattuja äänieristettyjä työskentelytiloja sekä istuskelu- ja taukotiloja palautumiseen ja kohtaamisiin eri asiantuntijoiden välillä.

Hybridityöskentely ja mobiilityöpisteet

Ensimmäisen suunnitteluvaiheen aikana loimme paitsi tilallisen konseptin osana toiminnallista kehitystä, myös visuaalisen tila-identiteetin, jonka pohjana toimi yrityksen brändi-opas. Logo- ja väripaletti toimivat inspiraation lähteenä materiaalien käytölle ja väreihin. Kirkkaat graafisen ohjeistuksen värit korostavat asiakastiloja ja tiloja, joissa oleskellaan vähemmän. Kokonaisuuteen on sulautettu kevyempiä ja rauhallisempia sävyjä, jotka toimivat työpisteillä herättämättä liikaa aistiärsykkeitä työn tekemisen rauhoittamiseksi.

Yrityksen brändi-ilme osana suunnittelua

Suunnittelun prioriteettina oli paitsi toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen, myös brändi-ilmeen näkyminen uudistetuissa tiloissa. Eri kerrokset ja tila-alueet on suunniteltu eri sensitiivisyys tasoin, joista ensimmäisen kerroksen tilat ovat avoimia myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tilojen tuli edustaa Granlundin brändiä ja graafista ilmettä tunnistettavuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.

Jo ennen pandemiaa suunniteltu ensimmäinen kerros vastaa edelleen hyvin Granlundilla käytössä olevaan hybridityöskentelymalliin, jossa liikkuvat mobiilityöpisteet mahdollistavat vapaan ja turvallisen itsenäisen työskentelyn ilman osastorajoja. Oikein mitoitetut äänieristetyt ja eri kokoiset videoneuvottelutilat toimivat lisääntyneissä etäpalavereissa ja ryhmätyöskentelyssä. Spontaaneja kohtaamisia ja taukojen merkitystä korostetaan viimeisessä vaiheessa uudistamalla kahden kerroksen taukotilat ja kalustamalla ne miellyttävin nojatuolein ja sohvin. 

Voit lukea toimitilaprojektista lisää Granlund Tampereen blogista: Suunnittelytyön puitteet ovat kunnossa Granlund Tampereella täältä.

Vaiheistetun projektin avulla kustannukset kuriin

Työtilojen kehittämisprojektin ensimmäisessä vaiheessa laajennettiin ja saneerattiin ensimmäisen kerroksen toimistotilat yksittäisistä työhuoneista paremmin työskentelyä tukevaksi monitilatoimistoksi alkuvuodesta 2019. Pandemian aikana uusittiin työskentelytilojen toinen kerros ja ylimmän kerroksen remontti valmistui vuoden 2023 aikana.

Tärkeä osa suunnittelua oli myös kustannusten pitäminen maltillisina ja resurssien priorisoiminen sisustusbudjetissa tavoitteiden kannalta olennaisiin asioihin. Materiaali- ja suunnitteluratkaisut perustuvat kustannustietoisiin valintoihin, joiden avulla on maksimoitu resurssien käytöstä saadut hyödyt.

Olimme projektin alusta asti mukana tilasuunnittelusta irtokalusteiden valintaan saakka. Kustannustehokkaat tilamuutosratkaisut on suunniteltu kestävästi, toimivaksi kokonaisuudeksi säilyttämällä esimerkiksi olemassa olevia lasiseiniä ja rakenteita. Avustimme asiakasta kalusteiden ja tarvikkeiden kilpailutuksessa suunnitteluvaiheiden jälkeen. 

Valokuvat: Okko Sorma, Design Underlined

Scroll to Top