IGL-TECHNOLOGIES OY

Edustavat, viihtyisät ja toimivat työtilat kasvavalle teknologiayritykselle osallistavalla suunnittelutavalla

toimisto jossa on kiva työskennellä
Palvelu:
INNER Space
Työpaja
Tilasuunnittelu
Kalustesuunnittelu
Projektinhallinta ja kilpailutus
Tiedot:
Koko: 450m2
Valmistunut: 06/2023
Asiakas: IGL-Technologies Oy
Sijainti: Tampere

”Aikataulu oli tosi tiukka, mutta se ei tuntunut olevan mikään ongelma.
Prosessi meni ja eteni todella sujuvasti ja aikataulussa. Tiloista saadaan jatkuvasti tosi paljon kehuja.”

Tiia Hätönen, viestintäasiantuntija, IGL-Tehcnologies Oy

osallistava työympäristösuunnittelu

Napakka prosessi mahdollisti muutoksen ennen asiakastapahtumaa

Tavoittena projektissa oli saada edustavat showroom- ja asiakastilat neuvotteluhuoneineen toimiston uuteen laajennettuun osaan. Aikataulun määritteli tuleva asiakastapahtuma ja siinä pysyminen vaati joustavuutta ja napakkaa prosessia. Suunnittelun lisäksi projektinhallinnan ja koko muutostyön toteuttamisen organisaoinnin ulkoistaminen Innerille mahdollisti budjetissa pysymisen ja suunnitelman sujuvan priorisoinnin aikataulun puitteissa.

työntekijöiden viihtyvyyteen panostamalla teknologiayrityksen tilat tehokkaammin käyttöön

Osallistavalla suunnittelulla varmistettiin tilojen toimivuus

Asiakastapahtuman jälkeen projektia jatkettiin toimiston ja työskentelytilojen puolelle. Henkilöstön määrä oli kasvanut ja kaikille uusille tekijöille sekä rooleille ei löytynyt sopivia työpisteitä. Henkilöstöä osallistettiin työpajan avulla, jossa työntekijät pääsivät ideoimaan sekä pohtimaan heille sopivia ratkaisuja. Lisäksi keskustelut henkilöstön eri asiantuntijoiden kanssa suunnittelun jokaisessa vaiheessa suunnittelupalavereiden yhteydessä lisäsi ymmärrystä sekä tarpeiden realisointia tiloihin.

Aidosti henkilöstön tarpeita ja ideoita kuunnellen muutokset työtiloihin tehtiin eri työtehtävien vaatimuksia ajatellen. Täysin avoimeen ja haastavan malliseen tilaan saatiin luotua uusia lasiseinin rajattuja työskentelytiloja, niiden akustiikkaa ja äänen eristävyyttä parannettiin. Eri tiimit ja roolit sijoitettiin tiloihin uuteenjärjestykseen, joka lisäsi työrauhaa ja toisaalta tiimien välistä kommunikaatiota.

”Tilat ovat meille toimivat, on ajateltu sitä mitä me täällä tehdään.”

Tiia Hätönen, viestintäasiantuntija, IGL-Tehcnologies Oy

työviihtyvyyden lisääminen työpaikalla

Työntekijöiden viihtyvyyteen panostettiin ja samalla tilat saatiin tehokkaammin käyttöön

Työtilojen suunnittelun tensisijaisena tavoitteena oli saada lisää työpisteitä kasvavalle organisaatiolle. Haastavan mallinen toimistotila saatiin tehokkaasti käyttöön rajaamalla tilaa kevyin lasiseinin ja verhoin, sekä yhdenmukaistamalla työpisteiden kokoja tiimien sisällä kiinnittämällä huomiota akustiikkaan ja kalusteiden sijoitteluun. Tilojen suunnittelussa on huomioitu kasvavan yrityksen tarpeet työpisteiden ja neuvottelutilojen sekä yhteisten kokoontumisten osalta nyt ja tulevaisuudessa.

Samalla, kun tilojen käyttöä haluttiin tehostaa, riski työpöytien lisäämisessä viihtyvyyden kustannuksella haluttiin välttää. Neliöiden tehokas käyttö ei kuitenkaan ollut viihtyvyyttä vähentävä tekijä. Päinvastoin tilojen viihtyvyyttä lisättiin merkittävästi tuomalla tilaan viherkasveja, liikettä lisääviä kalusteita, harmonisoimalla värimaailmaan haastavien lattiavärien kanssa sekä mahdollistamalla henkilöstölle turvallisuuden tunnetta omalle työpisteelle mm. kevyin ja kustannustehokkain verho- ja akustiikkaratkaisuin. Myös tilojentarkoitukseen soveltuva käyttö, säilytysratkaisuiden keskittäminen sekä kierrätys- ja lajittelupisteiden suunnittelu lisäsi tilojen viihtyvyyttä ja helpotti siivousta sekä tilojen siistinä pysymistä.

”Mulle tuli heti hyvä fiilis Inneristä, meitä kuunneltiin tosi hyvin, yhteydenpito oli loistavaa, jouhevaa ja ystävällistä. Tuntui heti, että me ollaan valittu nyt oikea toimisto meille.”

Tiia Hätönen, viestintäasiantuntija, IGL-Tehcnologies Oy

Työntekijöiden viihtyvyyteen panostettiin ja samalla tilat saatiin tehokkaammin käyttöön tiukasta aikataulusta huolimatta.
toimiston asiakstilojen suunnittelu

Kiinnostaisiko sinuakin työntekijöiden viihtyvyyteen panostamaminen samalla, kun saat tilat tehokkaammin käyttöön?

INNER Space on suosituin palvelupakettimme yritysten toimitilojen päivittämiseen. Tarkista, soveltuuko palvelu omien tilojesi kehittämäiseen täältä.

Scroll to Top