Toimisto- ja työtilojen suunnittelun tärkeys – tilojen vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin

Monet ajattelevat, että työntekijöiden hyvinvointiin voidaan vaikuttaa ainoastaan työkuormalla, sosiaalisilla suhteilla, tiimityöllä ja johtamisella. Kuitenkin tiloilla on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen. Vaikka tilat eivät yksinään ratkaisekaan kaikkia ongelmia, ne ovat olennainen osa työhyvinvoinnin kehittämistä ja ylläpitoa. On olemassa useita tekijöitä, joilla tilojen avulla voidaan edistää hyvinvointia, eikä kyse ole pelkästään sähköpöydistä, säädettävistä työtuoleista tai muutamista akustiikkaseinistä.

Jumppapallo työtuolina

Tiedämme, että nykypäivän yrityksissä työnteko voi olla hyvin monimuotoista, ja siksi on olennaista tarjota työntekijöille tiloja, jotka vastaavat erilaisiin työnteon tapoihin ja tarpeisiin. Usein työntekijöille tarjotaan yhtenäiset työpisteet ja -paikat huomioimatta sitä, että samassa työyhteisössä osa voi tehdä hyvinkin erilaista työtä. Joku voi tarvita sensitiivisiä tiloja, joissa käsitellään henkilötietoja, kun taas toinen tarvitsee keskittymistä ja rauhaa oman työnsä suorittamiseen. On myös niitä, jotka käyttävät jatkuvasti puhelinta ja työskentelevät tiiviisti virtuaalitiimien kanssa. Jokaisella työntekijätyypillä ja tiimillä on siis erilaiset tarpeet, jotka tulee tunnistaa ja ottaa tilojen suunnittelussa huomioon.

On olemassa useita tekijöitä, joilla tilojen avulla voidaan edistää hyvinvointia, eikä kyse ole pelkästään sähköpöydistä, säädettävistä työtuoleista tai muutamista akustiikkaseinistä.

Akustiikalla merkittäviä parannuksia keskittymiskykyyn, yksityisyyden tunteeseen sekä palautumiseen

Akustiikan huomioiminen työympäristössä ei ole pelkästään työntekijöiden miellyttävän äänimaiseman varmistamista, vaan sillä on myös suora vaikutus työntekijöiden keskittymiskykyyn ja tuottavuuteen. Melun vähentäminen tai hallinta auttaa vähentämään häiriötekijöitä ja parantamaan työntekijöiden kykyä keskittyä tehtäviinsä.

Lisäksi akustiikalla voidaan luoda tiloja, joissa työntekijät voivat tuntea olevansa yksityisyydessä ja keskittyä työhönsä. Tämä voi olla erityisen tärkeää tehtävissä, jotka vaativat keskittymistä tai käsittelevät luottamuksellista tietoa. 

Akustiikkaratkaisut, kuten ääntä vaimentavat paneelit, sermit tai äänieristetyt huoneet, voivat tarjota tarvittavaa yksityisyyttä ja rauhaa.

Lisäksi hyvä akustiikka voi edistää työntekijöiden palautumista ja hyvinvointia. Melun vähentäminen auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan työympäristön viihtyisyyttä. Hiljaisempi ja rauhallisempi ympäristö voi auttaa työntekijöitä rentoutumaan, jolloin he voivat paremmin palautua työn rasituksista ja tuntea olonsa virkistyneeksi.

Tilojen joustavuus ja monipuolisuus tukevat erilaisia työnteon tarpeita

Toimisto- ja työtilojen suunnittelussa tulisi myös ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset tarpeet ja työnteon tavat. Monet organisaatiot ovat siirtyneet joustaviin työskentelymalleihin, kuten etätyöhön, osa-aikatyöhön tai liikkuvan työn tekemiseen. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää tarjota monipuolisia tiloja, jotka tukevat erilaisia työnteon tarpeita.

Esimerkiksi, tarvitaanko hiljaista työskentelytilaa keskittymistä vaativaa työtä varten? Tarvitaanko yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistäviä tiloja, kuten neuvotteluhuoneita tai yhteisiä työskentelytiloja? Tarvitaanko tiloja, jotka on suunniteltu erityisesti tiimityöskentelyyn tai luovaa ajattelua varten? 

Jokainen organisaatio ja tiimi voi tarvita erilaisia tiloja, joten tilojen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon työntekijöiden tarpeet ja työn luonne. 

Tässä muutamia esimerkkejä erilaisista työtiloista:

  1. Hiljaiset työtilat: Tarjoavat rauhallisen ympäristön, jossa työntekijät voivat keskittyä yksittäisiin tehtäviin tai vaativiin projekteihin. Nämä tilat voivat sisältää äänieristettyjä huoneita tai äänivaimennettuja työpisteitä.
  2. Yhteistyötilat: Edistävät tiimityötä ja vuorovaikutusta. Ne voivat olla avoimia tiloja, joissa on ryhmätyöpisteitä tai varustettuja neuvotteluhuoneita, jotka mahdollistavat tehokkaan yhteistyön.
  3. Luovat tilat: Tarjoavat inspiraatiota ja tukevat luovaa ajattelua. Näissä tiloissa voi olla esimerkiksi seinille kirjoitettavia pintoja, erilaisia materiaaleja tai rentoutumisalueita, jotka rohkaisevat luovuutta ja innovatiivisia ajatuksia.
  4. Monitoimitilat: Joustavat tilat, jotka voidaan muokata vastaamaan erilaisia tarpeita. Ne voivat olla muunneltavia tai siirrettäviä tiloja, joissa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia tai tilaisuuksia.
  5. Viihtyisät taukotilat: Tarjoavat työntekijöille paikan rentoutumiseen ja palautumiseen. Näissä tiloissa voi olla esimerkiksi mukavia istuinryhmiä, viherkasveja, pelejä tai keittiötila, jossa voi valmistaa ruokaa ja viettää taukoja yhdessä muiden kanssa.

Luonnollisesti tärkeää hyvinvointia tukevien tilojen suunnittelussa on ottaa huomioon fyysinen ergonomia. Laadukkaat työtuolit, säädettävät työpöydät, hyvä valaistus ja ilmanvaihto ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Työntekijöiden osallistaminen on avainasemassa onnistuneiden toimitilojen suunnittelussa

Työntekijöiden osallistaminen suunnitteluun ja päätöksentekoon on vähintäänkin hyödyllistä, joskus jopa välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kuuntele heidän tarpeitaan ja toiveitaan työympäristön suhteen, ja pyri luomaan yhteistyössä työntekijöiden kanssa työtiloja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan parhaiten.

Viihtyisä ja toimiva työympäristö voi olla kilpailuetu organisaatiolle

Työntekijät ovat taipuvaisia sitoutumaan yritykseen ja olemaan tuottavia, kun he tuntevat olonsa mukavaksi ja arvostetuksi työympäristössään. Hyvä työympäristö voi myös houkutella uusia lahjakkaita työntekijöitä ja auttaa organisaatiota säilyttämään osaavia työntekijöitä pitkällä aikavälillä.

Joustavat työtilat voivat edistää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön. Ne mahdollistavat erilaisten työskentelytapojen ja -tyylien huomioimisen sekä tarjoavat tilaa muuntautua erilaisiin tarpeisiin. Tämä yhdistettynä työntekijöiden osallistamiseen työtilojen suunnittelussa, voi lisätä työntekijöiden autonomiaa ja luovuutta, kun he voivat valita itselleen sopivimman ympäristön eri tehtäviin. 

Akustiikka ja tilasuunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä luotaessa tuottavia, miellyttäviä ja toimivia työympäristöjä. Ne voivat edistää työntekijöiden hyvinvointia, keskittymiskykyä ja tuottavuutta sekä vahvistaa organisaation kilpailukykyä.

Rauhallinen ja seesteinen tyylikäs ja kaunis neuvottelutila, neukkari, kokoustila

Seuraamalla työympäristön tilannetta säännöllisesti voidaan säästää kustannuksia ja organisaatiollasi on ajantasaista dataa työympäristön tilanteesta

On tärkeää tehdä säännöllisiä arviointeja ja päivityksiä työtiloihin liittyen mm. kyselyiden avulla. Työympäristö ja tarpeet voivat muuttua ajan myötä, joten on hyvä seurata, miten työntekijät käyttävät tiloja ja mitä palautetta he antavat. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja parantamaan työympäristön toimivuutta entisestään. Tilojen kehittäminen nähdään usein erillisenä hankkeena, mutta voi olla kustannustehokkaampaa seurata ja kehittää tiloja asteittain pitkällä aikavälillä.

Joustavat työtilat voivat edistää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön. Ne mahdollistavat erilaisten työskentelytapojen ja -tyylien huomioimisen sekä tarjoavat tilaa muuntautua erilaisiin tarpeisiin. Tämä yhdistettynä työntekijöiden osallistamiseen työtilojen suunnittelussa, voi lisätä työntekijöiden autonomiaa ja luovuutta, kun he voivat valita itselleen sopivimman ympäristön eri tehtäviin.

Akustiikka ja tilasuunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä luotaessa tuottavia, miellyttäviä ja toimivia työympäristöjä. Ne voivat edistää työntekijöiden hyvinvointia, keskittymiskykyä ja tuottavuutta sekä vahvistaa organisaation kilpailukykyä.

Tarvitsetko apua omien työtilojen suunnitteluun? Helpoimmalla pääset, kun varaat kalenteristamme ajan sinulle parhaiten sopivaan aikaan, niin voimme yhdessä keskustella siitä, olisiko meistä apua tilanteeseenne.

Tutustu referenssi kohteeseemme Pirte – työterveys ja lääkärikeskus, jossa on panostettu erityisesti työntekijöiden hyvinvointiin.

Scroll to Top