ilmastotoimet

Kestävän kehityksen pilottiprojekti - Juvenes

Ravintolan suunnittelu kestävän kehityksen pilottiprojektina

Ravintolan suunnittelu kestävän kehityksen pilottiprojektina Kestävä kehitys ja sen merkitys ravintola-alallakin on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Yhä useammat toimijat, myös me Innerillä etsimme ja tutkimme erilaisia tapoja pienentää mm. ravintolatilojen hiilipäästöjä ja edistää ympäristöystävällisempiä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä valintoja. Juvenekselle suunniteltu ravintolahanke on loistava esimerkki siitä, kuinka kestävyyden periaatteet on otettu huomioon ravintolatilan suunnittelussa. Avaamme […]

Ravintolan suunnittelu kestävän kehityksen pilottiprojektina Read More »

Sisustussuunnitelma vanhan tuolin verhoilu toimii myös toimitilasuunnittelussa

Kuinka Innerillä huomioidaan ympäristökriisi ja rakentamisen päästöt?

Kuinka Innerillä huomioidaan ympäristökriisi ja rakentamisen päästöt? Kestävyys on INNERille tärkeä arvo, joka on ollut mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Suomessa puretaan 4 000 rakennusta vuodesta, mikä tarkoittaa 13 miljoonaa tonnia rakennusjätettä. Rakennukset ja rakentaminen muodostavat energialähtöisistä hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisesti lähes 40%. INNER on syntynyt halusta suunnitella laadukasta ja kestävää rakennettua ympäristöä. Tunnistamme oman roolimme rakennusten sisätilojen

Kuinka Innerillä huomioidaan ympäristökriisi ja rakentamisen päästöt? Read More »

Scroll to Top