Kuinka Innerillä huomioidaan ympäristökriisi, rakentamisen päästöt ja mitä konkreettisia toimia sisustusarkkitehti voi kestävän kehityksen eteen tehdä?

Kestävyys on INNERille tärkeä arvo, joka on ollut mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Suomessa puretaan 4 000 rakennusta vuodesta, mikä tarkoittaa 13 miljoonaa tonnia rakennusjätettä. Rakennukset ja rakentaminen muodostavat energialähtöisistä hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisesti lähes 40%. INNER on syntynyt halusta suunnitella laadukasta ja kestävää rakennettua ympäristöä. Tunnistamme oman roolimme rakennusten sisätilojen suunnittelussa ja suunnitelmien vaikutuksista ilmastokuormaan. Perehdytään seuraavaksi hieman tarkemmin siihen, mitä keinoja INNER käyttää kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Innerillä kestävyys on yksi suunnittelun peruselementeistä toiminnallisuuden ja visuaalisuuden lisäksi

Suunnittelua tehdessämme teemme valtavan määrän päätöksiä ja valintoja, jotka nojautuvat aina kohteeseen, projektin lähtötietoihin ja tavoitteisiin. Suunnittelua tehdessämme huomioimme aina toiminnallisuuden sekä visuaalisuuden, mutta myös kestävyyden. Näin varmistamme, että kestävyys ei ole vain tavoitteita vaan se jalkautuu konkreettisesti jokapäiväiseen työskentelyymme. Näkemyksemme on, että näiden kolmen peruselementin avulla saavutamme laadukkaan, hyvinvointia edistävän tilan.

INNER Sisustusarkkitehdit Oy kaavio suunnittelusta

Laadukas ja hyvinvointia edistävä tila koostuu kestävyydestä, toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Suunnittelun onnistuminen nojautuu laajaan ja laadukkaaseen taustatutkimukseen.

Tilojen tarkoituksenmukaisuus ja käyttäjälähtöisyys varmistetaan laajalla, osallistavalla taustatutkimuksella  – toiminnallisuus

Kun tiloja suunnitellaan, on tiedettävä, kenelle suunnitellaan, mitä toimintoja tehdään ja kuinka tiloilla, materiaaleilla ja kalustamisella voidaan edesauttaa tilojen tarkoituksenmukaisuutta. Aloitamme jokaisen projektin laajalla tarvekartoituksella ja taustatutkimuksella. Ideaalitilanteessa hyödynnämme palvelumuotoiluosaamistamme osallistavassa alkukartoituksessa, jossa tilojen jokainen käyttäjä tai käyttäjäryhmä huomioidaan. Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla varmistamme tilojen toiminnallisuuden ja tiloissa viihtymisen ja pyrimme siten vähentämän tilojen muutostarvetta tai venyttämään sitä mahdollisimman pitkäksi.

Suomessa purettavien rakennusten keski-ikä on (vain) 50-vuotta. Selvää on, että jo siihen 50-ikävuoteen eri tilojen käyttötarkoitukset ja toimintamallit tiloissa muuttuvat, vaikka lyhyellä aikavälillä pyrimmekin muuttumattomuuteen. Tämän vuoksi tilojen suunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon muuntojoustavuus sekä tiedostaa tilan mahdolliset tulevat käyttötarkoitukset.

Suunnittelua tehdessämme huomioimme aina toiminnallisuuden sekä visuaalisuuden, mutta myös kestävyyden. Näin varmistamme, että kestävyys ei ole vain tavoitteita vaan se jalkautuu konkreettisesti jokapäiväiseen työskentelyymme.

Tärkeä laadukkaan suunnittelun ja kestävän rakentamisen edellytys on, että sisustussuunnitelman mukaisia tuotteita ja materiaaleja voidaan huoltaa, korjata ja ylläpitää  

Kuluttajat odottavat moderneja ja ajanmukaisia, trendikkäitä tiloja. Liiketoiminta vaatii uudistumista ja kilpailijoista erottautumista. Työpöydällämme on myös kohteita, joiden visuaalinen elinkaari on lyhyt. Lähtökohtaisesti pyrimme visuaalisesti ajattomiin ratkaisuihin, mutta se ei tarkoita että ne olisivat persoonattomia tai ne eivät erottuisi kilpailijoista. Mielestämme laatu on aina ajatonta, oli tyyli mikä tahansa.

Lähtökohtaisesti pyrimme visuaalisesti ajattomiin ratkaisuihin, mutta se ei tarkoita, että ne olisivat persoonattomia tai ne eivät erottuisi kilpailijoista. Mielestämme laatu on aina ajatonta, oli tyyli mikä tahansa.

INNER arvostaa vanhaa ja kunnioitamme olemassa olevia materiaaleja, tiloja ja arkkitehtuuria. Huolimatta vallitsevista trendeistä ja tyylisuunnista, on osattava lukea menneitä aikakausia ja tunnistaa jokaisen aikakauden laadukkaat materiaalit ja hyvin suunnitellut tilat. Aina vanha ei kuitenkaan ole se juttu, jota halutaan. Visuaalinen uudistaminen ja visuaalisen konseptin luominen on usealle liiketoiminta-alalle välttämätöntä. Vaikka pystymme ammentamaan paljon vanhoista ja inspiroidumme olemassa olevista rakenteista tai materiaaleista, muutos on jossain kohtaa väistämätöntä rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Koska vain visuaalisuudenkin vuoksi muutoksia tehdään, pyrimme huomioimaan sen jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi asiakasorganisaation sopiman vuokrasopimusten pituuden huomioimisessa. Valintoja tehdessämme pyrimme lähtökohtaisesti valitsemaan sellaisia materiaaleja ja tuotteita, jotka voidaan visuaalisesti uudistaa kevyin hiilipäästöin ja mahdollisimman pienellä vaivalla. Esimerkiksi pintakäsittelemällä tai hiomalla tuotteen uudelleen tai hyödyntämällä tuotteesta osan ja uudistamaan vain kuluneet tai rikkoutuneet osat. Usein tämä on myös edullisempaa.

Vanha Räikkä perinne naulakko sisustusarkkitehti

Ylöjärvellä sijaitsevan Vanhan Räikän sisustus on suunniteltu vanhaa kunnioittaen. Suunnitteluun kuului antikvariaattien, vanhan tavaran liikkeiden, huutokauppojen sekä kirpputorien kiertäminen sekä vanhojen kalusteiden ja tuotteiden etsiminen osana modernia ja paloturvallisuusmääräyksiä noudattavaa kalustusta. 

Sisustusmateriaalien ja tuotteiden valinnassa huomioidaan kohteen käyttökuormitus ja kulutuksen kesto

Suunnitellessamme keskitymme oikean kulutusluokan ja sille sopivan tuotteen löytämiseen. Oikeaan paikkaan ja oikeaan käyttötarkoitukseen suunniteltu tuote on aina ympäristön kannalta kestävämpi. Aina erittäin kestävä tuote ei ole ympäristön kannalta paras. Sen tekemiseen on kulutettu paljon luonnonvaroja, materiaalia ylipäätään tai tuotannossa ja kuljetuksessa on syntynyt reilusti hiilipäästöjä ja käyttö ei vaadi kulutuksen vastaavan tasoista kestävyyttä tai tuleva käyttöikä on arvioitu lyhyeksi.

Sisustusarkkitehdin tärkeä työkalu on materiaalikirjasto – kirjaston tulee vastata kestävän suunnittelun tarpeisiin

INNER on sitoutunut hankkimaan ja jakamaan tietoa kestävistä suunnitteluratkaisuista. Uusia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille ja haastamme sidosryhmiämme esittelemään meille erityisesti vain kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja uusia innovaatioita. Lisäksi pyrimme saamaan tietoja myös tuotteiden ja materiaalien tuotantoprosessista, veden ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä tai omavaraisuudesta ja kompensaatioista.

Yksin tiedon lisääminen ei riitä INNERIlle. Suunnittelun yksi tärkeä työkalu on oma materiaalikirjasto, joka sisältää pääasiassa sisustuksessa käytettäviä pinta- ja kalusteiden materiaaleja. Kirjastomme on laaja ja sitä ylläpidetään jatkuvasti. Otamme kirjastoon uusia kestävämpiä materiaaleja. Myös poistuneet tuotteet ja mallistot pyritään saamaan hyötykäyttöön. Toimitamme materiaalimalleja esimerkiksi päiväkodeille, kouluille ja kerhoille. Loput materiaalit kierrätämme vastuullisesti.

Merkintöjen avulla nopeutamme ekologisten tuotteiden löydettävyyttä ja pystymme välttämään vähemmän kestävien materiaalien määrittelyä arjen työssämme.

Koska materiaalikirjasto on merkittävä työkalumme suunnittelussa, pyrimme myös kehittämään sitä jatkuvasti. Olemme jo 2021 ideoineet INNER-ympäristöluokituksen ja sen pohjalta materiaalikirjaston merkintäjärjestelmän. Järjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa. Merkintöjen avulla nopeutamme ekologisten tuotteiden löydettävyyttä ja pystymme välttämään vähemmän kestävien materiaalien määrittelyä arjen työssämme. Mikäli haluat saada INNER-ympäristöluokituksesta lisätietoja otathan yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.

Viestimme sisäisesti, sidosryhmillemme sekä asiakasorgansiaatioille, lisäksi avustamme asiakkaidemme hankeviestinnässä myös kestävyyden näkökulmasta

Viestimme kestävyydestä myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Jokaisen projektin alussa käymme asiakasorganisaatiomme kanssa läpi heidän ympäristöarvonsa, tavoitteensa ja toiveensa. Huomioimme ne ja annamme lisätietoa valintojen ja rakentamisen ympäristövaikutuksista läpi yhteisen hankkeen. Olemme lisänneet sisustussuunnitelmiin ja luetteloihin INNER-ympäristöluokitusmerkinnät. Näin myös asiakas voi seurata valintojen ympäristön kestävyyttä. Avustamme myös asiakasorganisaatiotamme viestimään hankkeesta ekologisuuden näkökulmasta. Paras lopputulos saavutetaan asiakasorganisaation oman ympäristökumppanin kanssa.

Vanha räikkä sisustusarkkitehti sisustussuunnittelija

Ajattelemme myös kulttuurista kestävyyttä. Perinnekohteen sisustussuunnitelmassa hyödynsimme perinteisellä kudontatavalla kudottuja kankaita ja verhoilutapoja.

Ympäristöarvot ovat suunnittelijoina ja yrityksenä lähellä sydäntä. Olemme allekirjoittaneet Finnish Interior Architects & Interior Designers declare Climate & Biodiversity Emergency – julistuksen ja sitoutuneet ympäristön- ja biodiversiteettihätätilajulistuksen tavoitteisiin. Voit tutustua julistuksen tavoitteisiin täällä.

Olemme sitoutuneet kehittämään omaa tietouttamme materiaalien ja valintojen ympäristövaikutuksista, kierrätettävyydestä ja ekologisuudesta. Kehitämme myös suunnittelukäytäntöjämme ja valintojamme arjessa sekä asiakasprojekteissa. Haluamme vauhdittaa vähähiilisiin materiaaleihin siirtymistä ja sisällyttää koko suunnittelukohteen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen arvioinnin osaksi suunnittelutyötä. Tässä matkamme on vielä alussa ja tarvitsemme siihen apua ja kumppaneita. Haluamme myös auttaa muita yrityksiä ja asiakasorganisaatioitamme kestävämpien valintojen tekemiseen.

INNER on vuoden 2023 alusta liittynyt mukaan Kestävä Tampere 2030 -ohjelman ilmastokumppaniksi ja sitoutunut edistämään omalla toiminnallaan erityisesti Tampereen seudun kestävää rakentamista. Ilmastokumppanuus on meille tärkeä asia. Hankkeeseen liittyvä toimenpidelupauksemme kattaa seuraavat asiat:

  • Edistämme seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
  • Selvitämme toimintamme keskeiset päästöt ja suunnittelemme vaikuttavimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Toteutamme vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, joka julkaistaan ilmastokumppanuussivustolla.
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisemmaksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
  • Viestimme asiakkaillemme, työntekijöillemme, jäsenillemme ja muille keskeisille sidosryhmille ilmastoteoistamme.
Voit lukea ja tutustua tarkemmin Tampereen kaupungin kestävän rakentamisen tavoitteista Hiilineutraali Tampere 2030 Tiekartasta sekä ilmastokumppanuudesta. Löydät INNERIn Kestävä Tampere 2030 -ohjelman raportoidut ilmastoteot vuodesta 2022 täältä.

Lähteet:

Pääkirjoitus, ark 5/2022 – Purkaa vai korjata? https://www.ark.fi/fi/2022/05/paakirjoitus-suomi-purkaa-mutta-kuinka-pitkaan/

Finnish Interior Architects & Interior Designers declare Climate & Biodiversity Emergency – julistus

INNER Sisustusarkkitehdit Oy, Kestävän kehityksen pelikirja 2021

Scroll to Top