Toimiston ja työtilojen vaikutus työntekijän hyvinvointiin lähtee sosiaalisista suhteista ja turvallisuuden tunteesta, johon voidaan vaikuttaa sisustussuunnittelulla

Toimisto- ja työtilojen suunnittelun tärkeys – tilojen vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin

Työympäristöjen suunnittelun tärkeys – toimiston vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin Monet ajattelevat, että työntekijöiden hyvinvointiin voidaan vaikuttaa ainoastaan työkuormalla, sosiaalisilla suhteilla, tiimityöllä ja johtamisella. Kuitenkin tiloilla on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen. Vaikka tilat eivät yksinään ratkaisekaan kaikkia ongelmia, ne ovat olennainen osa työhyvinvoinnin kehittämistä ja ylläpitoa. On olemassa useita tekijöitä, joilla tilojen avulla voidaan edistää hyvinvointia, eikä kyse […]

Toimisto- ja työtilojen suunnittelun tärkeys – tilojen vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin Read More »