Sisustusarkkitehdin osaamista hyödynnetään oman liiketoiminnan kehittämiseen

Sisustusarkkitehdin avulla oma liiketoiminta nousuun

Olemme sisustusarkkitehteja ja koulutukseltamme muotoilijoita. Teemme suunnittelutyötä ensisijaisesti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi, siis työntekijäsi tai asiakkaasi hyväksi. Samaan aikaan ymmärrämme liiketalouden näkökulman ja elämyksellisyyden sekä loppukäyttäjien kasvavat vaatimukset tiloilta. Teemme yhteistyötä niin markkinoinnin kuin arkkitehtienkin kanssa ja luomme muistettavia, merkityksellisiä sekä elämyksiä tuottavia tiloja.

Työympäristöissä pääpaino on työntekijän hyvinvoinnissa

Työympäristöissä olemme keskittyneet kehittämään työntekijöiden hyvinvointia, työympäristötyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Kerrytämme tietoa tyytyväisyydestä, etsimme ongelmakohdat ja paneudumme niiden juurisyihin, ideoimme ja luomme tilasuunnittelun keinoin ratkaisut työntekijätyytyväisyyden kohentamiseen. Osallistamalla ja työntekijöiden toiveita kuuntelemalla ja niihin reagoimalla työntekijätyytyväisyys kasvaa!

Huomioimme myös yrityksesi strategian ja luomme toimitiloista houkuttelevampia rekrytointia varten. Luomme ja vahvistamme brändi-ilmeitä tiloissasi ja jalkautamme jo mietityn visuaalisen identiteetin tiloihin, tai autamme luomaan uutta ilmettä graafisen ohjeistuksen rinnalle. Luomme monistettavia tilakonsepteja yrityksesi eri toimipisteisiin.

Asiakastyytyväisyys ja kilpailijoista erottuminen palveluympäristöissä

Kaikissa palveluympäristöissä loppuasiakkaan rooli ja merkitys on kasvanut menestyvän liiketoiminnan taustalla. On tutkittu, että asiakaskokemukseen erityisesti panostavat yritykset tuottivat jopa 80% enemmän, kuin yritykset, jotka eivät asiakaskokemukseen juurikaan panostaneet. Etsimme palvelusi kontaktipisteet, seuraamme ja haastattelemme asiakkaitasi, jotta saamme todellista tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä. Havaintojen perusteella pystymme ehdottamaan visuaalisesti ja toiminnallisesti asiakaskeskeisempiä ratkaisuja. Uudistamme esimerkiksi asiakkaan palvelupolkua ja ohjaamme asiakasta opastein ja tilallisin elementein. Lisäämme tiloihin houkuttelevuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Vahvistamme elämyksellisyyttä ja kasvatamme siten myyntiä. Nostamme kilpailukykyäsi ja kilpailijoistasi erottumist. Suunnittelemme tiloja unohtamatta yrityksesi tavoitteita ja startegiaa. Uudistamme asiakkaan asiakaspolkua ja ohjaamme asiakasta opastein ja tilallisin elementein.

Kiinteistön omistajaa kiinnostaa vuokralaistyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys koskee myös toimitilavuokrausta. Mikä olisikaan helpompaa, kuin täynnä olevat vuoralaistilat ja pieni vuokralaisten vaihtuvuus? Selvitämme haastatteluilla ja kyselyissä nykyisten ja vanhojen vuokralaisten tyytyväisyyttä ja etsimme kipupisteet. Päivitämme ja ehostamme tiloja ja keskittymmällä loppukäyttäjän toiveisiin unohtamatta liiketaloudellista näkökulmaa. Pystymme priorisoimaan käytettävissä olevat resurssit tyytyväisyyden kannalta oleellisiin paikkoihin. Etsimme kiinteistösi täyden potentiaalin ja korostamme parhaita puolia ja erottuvuustekijöitä markkinointimateriaalissa. Osallistamalla ja toiveita kuuntelemalla kasvatat luottamusta ja erotut massasta positiivisesti.

Pystymme priorisoimaan käytettävissä olevat resurssit tyytyväisyyden kannalta oleellisiin paikkoihin.

Asuntojen rakentaminen on muutakin kuin matematiikkaa

Me suunnittelemme rakennuttajille asumisen tiloja silloin, kun loppuasiakkaalle halutaan tarjota muutakin kuin tuottoja. Nykyisin kilpaillaan näkymien ja neliöiden lisäksi materiaalivalinnoilla, tilojen toiminnallisuuksilla ja kustomoinneilla, kuten erilaisilla sisustusteemoilla. Olemme mukana luomassa toiminnallisia pohjaratkaisuja ja kiintokalustuksia sekä suunnittelemme visuaaliset konseptit asiakkaille. Olemme tarvittaessa myös mukana asukasmuutosten hallinnassa ja teemme markkinointimateriaalit ja valintalomakkeet myyntiä varten. Iso osa asuntojen myynnin tai vuokrauksen edistämistä on myös visualisoinnit. Teemme visualisointeja, mutta annamme mielellämme visualisoinnin ammattilaisille valmiit kalustukset ja ideat kuvakulmista, asunnon parhaista paloista.

Elämyksellisyys on kilpailuvaltti vapaa-ajan asunnoissa ja hotelleissa

Vapaa-ajan asuminen, hotellit ja loma-asunnot kilpailevat palvelutarjonnalla, jotka tarjoavat elämyksiä ja unohtumattomia kokemuksia. Viimeistellyt tilat ja huoneet ovat osa kokemusta, eikä asiakastyytyväisyyttä voi rajoittaa vain husky-safariin. Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyt ja luomme niistä saatavan tiedon ja yrityksesi strategiaa ja visiota tukevat majoitustilat.

Onko liiketoiminnan kehittäminen tilojen kautta ajankohtaista? Ota yhteyttä niin asiantuntijamme kartoittaa, miten voimme olla apunasi?
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Tietosuojaseloste
Scroll to Top