Arkkitehtitoimiston tyylikkäät turvaluokitellut tilat suunniteltiin Tampereen keskustaan

Tuntuuko sinusta, että nykyinen toimistonne ei vastaa nykyisiin tarpeisiinne ja työnteko toimistossa on muuttunut hankalaksi? Useimmat toimiston kehitysprojektit alkavat juuri tästä syystä. Nykyiset tilat, toimistokalustus tai viihtyvyys eivät vastaa käyttöä optimaalisella tavalla.  Joskus se johtaa kokonaan uusien toimitilojen etsimiseen. Tässä referenssiartikkelissa kerromme kuinka olimme asiakkaamme apuna heidän toimiston sisustussuunnittelussa alusta loppuun.

Sisustussuunnittelu aloitetaan lähtötilanteeseen ja tavoitteisiin tutustumisella

Arkkitehtitoimiston alun perin väliaikaisiin toimitiloihin ei oltu panostettu. Yhtenäinen visuaalinen ilme puuttui eikä tilojen ilme vastannut laatuarkkitehtuuria luovan yrityksen imagoon. Avokonttorina toimineiden tilojen käyttöä hankaloitti pandemian aikana muuttuneet työskentelytavat ja etäpalavereiden lisääntynyt määrä, joka vaati toimistolta enemmän akustoituja ja rajattuja tiloja. Co-working ympäristönä toimineet tilat eivät vastanneet tulevaisuuden turvaluokitustarpeisiin, mikä johti uusien toimitilojen hankkimiseen.

Olimme mukana tilojen valinnassa sekä hankkeen alkuvaiheessa tarvekartoituksessa, jossa selvitimme vapaana olevien toimistotilojen soveltuvuutta Himla Arkkitehtien tarpeisiin. Tavoitteena oli löytää persoonalliset, mieleenpainuvat sekä toiminnallisuuksiltaan yrityksen tarpeisiin vastaavat tilat, jotka toimivat niin edustus- kuin työtiloina eri vaatimustason hankkeissa. Tilojen tuli vastata uusia työskentelytapoja ja mahdollistaa yrityksen kasvu tulevaisuudessa. Tilojen toivottiin toimivan myös rekrytointivalttina.

Laadukas toimistoon sisustussuunnitelma turvaluokiteltuihin toimitiloihin

Uusien toimitilojen tuli vastata uusiin työskentelytapoihin ja toimia edustus- ja työtiloina. Tärkeässä roolissa suunnittelua oli eri sensitiivisyystasojen ja tietoturvallisuuden varmistaminen.

Hankesuunnittelun aikana eri toimitilavaihtoehdoista löytyy tarpeisiin parhaiten soveltuva vaihtoehto

Tilankäyttöä ja tilaratkaisua luonnosteltiin yhdessä Himla Arkkitehtien kanssa. Ratkaisuiltaan uusilta toimitiloilta toivottiin selkeitä vyöhykkeitä, jotka mahdollistavat vapaat ja spontaanit kohtaamiset, ryhmätyöskentelyn, yhden tai kahden hengen videoneuvottelut, hiljaiset työtilat ja erikokoiset neuvottelutilat sekä turvaluokitellut lukitut tilat. Näiden lisäksi tiloilta toivottiin henkilökunnan tarpeisiin vastaavia ominaisuuksia, kuten työmatkapyöräilijöiden pukeutumis- ja suihkutiloja sekä keittiön toiminnot ruokailu- ja taukoilumahdollisuuksineen.

Lopulta uudet toimitilat löytyivät Tampereen keskustasta pitkään remontissa olleen Sandbergin talon toisesta kerroksesta, kun sisäpihan rakennuksen ja Keskustorin puoleisen rakennuksen tilat yhdistettiin.

Visuaalinen konsepti mukailee toiminnallisuutta ja vastaa toimitilalle annettuihin tavoitteisiin

Tilojen löydyttyä ja tilaratkaisun varmistuttua aloitimme visuaalisen ilmeen ja konseptin suunnittelun yhdessä Sari Matikan kanssa. Tavoitteena oli luoda paikallisten tunteman arvokiinteistön arkkitehtuuria ja tunnelmaa korostava visuaalinen ilme ja tunnelma. Tilojen haastavat toiminnalliset tavoitteet ja modernin työnteon mahdollistavat puitteet ohjasivat sisustuksen tyylin moderniksi, mutta värimaailmaltaan vanhaa henkiväksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Kalusteiden tuli olla viimeisteltyjä ja kokonaisuuteen soveltuvia. Valaistukselta vaadittiin toisaalta tunnelmaa mutta myös tehokkuutta ja korkeaa laatua arkkitehtitoimiston tarpeisiin.

Tilojen peruselementeiksi valittiin luonnonmateriaaleja ja -värejä, kuten tummanruskeaa tammea ja värjäämätöntä lämpimän sävyistä villaa. Pääaulasta toivottiin näyttävä ja viihtyisä. Aulaan yhdistettiin avoin henkilökunnan taukotila sekä pääneuvottelutila. Suurempia lanseeraus- ja juhlatilaisuuksia varten tila haluttiin jättää avoimeksi myös työskentelyalueen puolelle ja tiloja päädyttiin rajaamaan materiaalivalinnoilla sekä muunneltavilla verhoratkaisuilla ja Sari.M Design Studion suunnittelemalla tammisenkillä.

Tavoitteena oli luoda paikallisten tunteman arvokiinteistön arkkitehtuuria ja tunnelmaa korostava visuaalinen ilme ja tunnelma.

Henkilökunnan taukotila rajautuu pääaulasta ja työskentelyalueesta verhoilla. Sohva on teetetty tilaan mittatilauksena suunnitelmiemme mukaisesti.

Sisustussuunnitelman valinnat ja ratkaisut vahvistavat tavoitteiden toteutumisen

Suunnittelimme tiloihin kaikki kiintokalusteet ja irtokalusteet. Teetimme suurimman osan kalusteista puusepällä, jotta persoonallinen, tyylikäs ja viimeistelty ilme jatkuu läpi työtilojen. Taukotilan sohvat teetettiin suunnitelmiemme mukaisesti sinapinkeltaisen sävyyn taittavalla verhoilukankaalla ja sohvan muunneltava moduulirakenne on mitoitettu tilaan sopivaksi. Myös erilaiset säilytysratkaisut on suunniteltu tarkasti vastaamaan luovan suunnittelutoimiston tarpeita.

Valaistuksen suunnittelussa keskityimme luomaan muuntojoustavan ratkaisun kustannustehokkaasti ilman älykästä valaistuksen ohjausjärjestelmää, pelkkien valoryhmien ja himmennyksien avulla. Erilaisilla valaistustavoilla tilojen valaistusta pystytään muuntamaan sekä tunnelmalliseksi, että toisaalta tehokkaaksi ja säädettäväksi työskentelyvaloksi. Arkkitehdin työnkuvaan kuuluu eri värien ja materiaalien suunnittelu erilaiset valaistusolosuhteet huomioon ottaen, joten suunnittelimme sitä varten materiaalikirjaston yhteyteen valaistuslaboratorion, jossa suunnittelijat voivat verrata eri materiaaleja ja värejä erilaisessa valaistuksessa. Valaisinten sijoittelulla ja valonvärillä sidoimme tilan materiaalivalinnat ja toiminnot yhteen tunnelmalliseksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi.

Valaisinten sijoittelulla ja valonvärillä sidoimme tilan materiaalivalinnat ja toiminnot yhteen tunnelmalliseksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi.

Projektinhallintapalvelulla sujuva toteutus

Suunnittelun lisäksi hoidimme asiakkaan puolesta suunnitelmaan sisältyvien kalusteiden ja tuotteiden kilpailutukset ja hankinnat. Pidimme huolen, että tuotteet ja materiaalit ovat ajoissa työmaalla urakoitsijoiden käytettävissä. Pidimme myös yhteyttä urakoitsijaan ja kommunikoimme eri osapuolten välillä läpi projektin.

Uudet tilat ovat saaneet paljon kehuja. Persoonallinen ja mieleenpainuva sisustus korostaa ja jatkaa arvokiinteistön henkeä. Tiloja on esitelty Himla Arkkitehtien omien vierailijoiden lisäksi myös kiinteistön omistajan yhteistyökumppaneille. Uusien tilojen myötä Himla Arkkitehdit saivat toiminnallisuuksiltaan heille räätälöidyt, tyylikkäät toimitilat.

Sisääntuloaulasta on suora yhteys neuvottelutilaan. Modernilla valaistuksella korostettiin materiaaleja ja haluttua tyylikästä tunnelmaa.

Kohteen tiedot:

Asiakas: Himla Arkkitehdit 
Koko: 325m2
Valmistunut: 04/2021
Sijainti: Tampere, Sandbergin talo
Suunnittelijat: INNER Sisustusarkkitehdit Oy & Sari Matikka

Scroll to Top